...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Minerály

Szomolnokit - Fe(SO4)·H2O

trieda

sírany

kryštálová sústava

jednokloná

tvrdosť

2,5

hustota

3,19

štiepateľnosť

dobrá

lom

- - -

Tvorí nedokonalé dipyramidálne kryštály a obličkovité alebo kvapľovité agregáty. Farba szomolnokitu: bezfarebný, žltý, sfarbený býva oxidačnými produktmi železa. Je to priehľadný alebo priesvitný minerál so skeným leskom. Prvýkrát bol nájdený v Smolníku. Názov dostal podľa maďarského názvu Smolníka - Szomolnok (J. Krenner, 1891).

vznik
Vzniká druhotne rozkladom pyritu na hydrotermálnych ložiskách.

poznávanie
Rozpustný vo vode.

výskyty na Slovensku
Smolník (Slovenské rudohorie - súčasť skupiny síranov vznikajúcich rozkladom pyritu).