...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Minerály

Tennantit - (Cu,Fe)12As4S13

trieda

sírne soli

kryštálová sústava

kocková

tvrdosť

3 - 4,5

hustota

4,6 - 4,75

štiepateľnosť

bez štiepateľnosti

lom

nerovný, pololastúrovitý


Tennantit - Ľubietová, Veporské vrchy

Tennantit vytvára väčšinou tetraedrické kryštály, môžu však mať aj iný tvar. Niekedy bývajú zdvojčatené. Vyskytuje sa aj v celistvej, zrnitej a kompaktnej podobe. Farbu má tmavosivú až čiernu a čierny, hnedý alebo tmavočervený vryp. Je nepriehľadný a jeho kovový lesk býva niekedy mimoriadne jasný.

vznik
Vzniká na hydrotermálnych žilách spolu s inými minerálmi, barytom, chalkopyritom, tetraedritom, kremeňom atď. Môže sa tvoriť aj na metasomatických ložiskách.

poznávanie
Rozpúšťa sa v kyseline dusičnej a ľahko sa taví.

výskyty na Slovensku
Špania Dolina (pri B.Bystrici),
Poniky-kóta Farbište (pri B.Bystrici).