...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Minerály

Tenorit - CuO

trieda

oxidy

kryštálová sústava

jednoklonná

tvrdosť

3,5

hustota

6,51

štiepateľnosť

bez štiepateľnosti

lom

lastúrovitý


Tenorit - Špania Dolina (Starohorské vrchy)

Tenorit sa najčastejšie vyskytuje práškovitý, zemitý, kusový, ako výplne puklín. Je to čierny alebo sivočierny minerál. Vryp tenoritu je tiež čierny. Je to nepriehľadný minerál s kovovým leskom.

vznik
Vzniká na ložiskách minerálov Cu ako sekundárny minerál, často s chryzokolom, malachitom, olivenitom a inými.

poznávanie
- - - - -

výskyty na Slovensku
Špania Dolina, Piesky, Richtárová (Starohorské vrchy),
Novoveská Huta (okres Sp. Nová Ves).