...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Minerály

Tetraedrit - Cu12Sb4S13

trieda

sírne soli

kryštálová sústava

kocková

tvrdosť

3

hustota

4,5 - 5,1

štiepateľnosť

bez štiepateľnosti

lom

nerovný, lastúrovitý


Tetraedrit, kremeň - Piesky, Starohorské vrchy

Tento minerál vytvára tetraedrické kryštály, z čoho je odvodený aj jeho názov. Kryštály bývajú často zdvojčatené a ich plochy majú tvar trojuholníka. Tetraedrit sa často vyskytuje aj v podobe kompaktnej masy alebo môže mať zrnitý či celistvý habitus. Jeho farba je sivá až čierna a farba vrypu sa mení od čiernej po hnedú. Je nepriehľadný a má kovový lesk.

vznik
Vyskytuje sa na hydrotermálnych žilách spolu so sírnikmi, uhličitanmi, kremeňom a barytom.

poznávanie
Tetraedrit sa rozpúšťa v kyseline dusičnej.

výskyty na Slovensku
Banská Štiavnica
Dobšiná (pri: Rožňava, Rožňava okres),!
Dúbrava (pri: Liptovský Mikuláš),
Gelnica (pri: Spišská Nová Ves),
Medzev (Fichtenhubel, pri: Košice),
Rudňany (Spišská Nová Ves okres),
Slovinky (Ostrý vrch, Spišská Nová Ves okres),
Smolník (pri: Rožňava),
Špania Dolina (pri: Banská Bystrica),
Valkovňa (ložisko Lívius-Samuel, pri: Brezno),
Vlachovo (pri: Dobšiná, Rožňava okres),
Žakarovce (Spišská Nová Ves okres).