...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Minerály

Tirolit - CaCu5(AsO4)2(CO3)(OH)4.6H2O

trieda

uhličitany

kryštálová sústava

kosoštvorcová

tvrdosť

2

hustota

3,18

štiepateľnosť

dokonalá bázická

lom

nerovný


Tirolit
- Novoveská Huta (Slovenské rudohorie)

Tirolit vytvárakrátke prizmatické kryštáliky a zhluky s vejárovitým usporiadaním. Je to zelený, modravozelený minerál s perleťovým leskom. Vryp tirolitu je svtlozelený.

vznik
Vzniká na hydrotermálnych ložiskách sírnikov medi rozkladom ako druhotný minerál. U nás je pomerne vzácny.

poznávanie
Je charakterisický svojím perleťovým leskom a nižšou tvrdosťou, v kyseline chlorovodíkovej sa rozpúšťa.

výskyty na Slovensku
Ľ
ubietová (Podlipa, Svätodušná, pri Banská Bystrica),
Novoveská Huta (pri Spišská Nová Ves),
Poniky (Drienok ložisko, Farbiště ložisko, pri Banská Bystrica),
Špania Dolina (pri Banská Bystrica).