...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Minerály

Tremolit - Ca2(Mg,Fe)5Si8O22(OH)2

trieda

kremičitany

kryštálová sústava

jednoklonná

tvrdosť

5 - 6

hustota

2,9 - 3,2

štiepateľnosť

dobrá

lom

nerovný, pololastúrovitý


Tremolit
- Breznička

Tento minerál sa vyskytuje vo forme dlhých steblovitých kryštálov, ktoré bývajú niekedy zdvojčatené. Často vytvára aj stlpcovité, vláknité a ihlicovité agregáty, pn'padne má celistvý alebo zrnitý habitus. Býva bezfarebný, biely, sivý, zelený, ružový alebo hnedý; vryp má biely. Tremolit je priehradný až priesvitný a vyznačuje sa skleným leskom. Patrí do jedného radu s aktinolitom.

vznik
Vzniká v kontaktne premenených dolomitoch a serpentinitoch.

poznávanie
Tremolit je nerozpustný v kyselinách.

výskyty na Slovensku
Kremnica (pri Žiari nad Hronom),
Žiar nad Hronom,
Banská Štiavnica,
Breznička.