...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Minerály

Zeiringit - CaCO3

trieda

uhličitany

kryštálová sústava

kopsoštvorcová

tvrdosť

3,5 - 4

hustota

2,94

štiepateľnosť

zreteľná

lom

pololastúrový


Zeiringit - Slovinky

Zeiringit je vlastne odroda aragonitu, ktorý je aurichalcitom sfarbený do modrastozelena. Vytvára jemnokryštalické masy obličovitého a nátekovitého habitu v puklinách. Tento minerál môže mať aj kvapľovitý, vláknitý, lúčovitý alebo koralom podobný habitus. Má biely alebo modrastý vryp. Je to nepriehľadný až priesvitný minerál so skleným leskom.

vznik
Vzniká na hydrotermálnych Cu žilách.

poznávanie
Je rozpustný v zriedenej kyseline cklorovodíkovej. Má charakteristicý habitus aj farbu.

výskyty na Slovensku
Slovinky (Slovenské rudohorie).