Minerály mesiaca - galéria č. 2

375
Kalcit v pieskovci - Čadca

veľkosť: 10x8 cm
foto: Rastislav Sabucha
366
Fakolit, kalcit - Maglovec pri Prešove

foto: preshowminerals
374
Tetraedrit, malachit - Špania Dolina

veľkosť: 12x8 cm
foto: Rastislav Sabucha
373
Chalkopyrit, kalcit - Banská Štiavnica

veľkosť: 4x3 cm
foto: Rastislav Sabucha
372
Azurit - Piesky

veľkosť: 4x3 cm
foto: Rastislav Sabucha
371
Auripigment - Tajov pri Banskej Bystrici

veľkosť: 5x4 cm
foto: Rastislav Sabucha
370
Rohovec (chalcedón) - Dolný Vadičov

veľkosť: 8x7 cm
foto: Rastislav Sabucha
368
Malachit - Špania Dolina

veľkosť: 8x5 cm
foto: Rastislav Sabucha
369
Sideritová žilka - Špania Dolina

veľkosť: 10x6 cm
foto: Rastislav Sabucha
366
Tetraedrit, limonit - Špania Dolina

veľkosť: 10x6 cm
foto: Rastislav Sabucha
366
Sfalerit - Zlatá Baňa

foto: preshowminerals
365
Opál drevný - Ponická Huta

foto: Ing. Karsten Ivan
364
Amfibol - Krupina

veľkosť: 3x1 cm
foto: R. Sabucha
363
Aragonit - D. Breziny

veľkosť: 10x6 cm
foto: R. Sabucha
362
Libethenit - Ľubietová
foto: sherlockminerals
361
Pseudomalachit - Ľubietová, Podlipa
veľkosť: 5x3 cm
foto: R. Sabucha

360
Danburit - Maglovec
foto: preshowminerals
359
Rumelka - Rudňany
veľkosť: 3x4 cm
foto: Miloslav Červený

358
Antimonit, pyrit -
Malé Železné,
Nízke Tatry
veľkosť: 7x5 cm
foto: R. Sabucha

Tirolit, azurit -
Ponická Huta

foto: Ing. Karsten Ivan


Aragonit, íl. minerály -
Breziny pri Zvolene
veľkosť: 6x4 cm
foto: R. Sabucha


Natrolit - Maglovec
pri Prešove
veľkosť: 6x7 cm
foto: Miloslav Červený

Kremeň - Švedlár
veľkosť: 6x6 cm
foto: Miloslav Červený


Kremeň - Rudňany

veľkosť: 3x1,5 cm
foto: Miloslav Červený

Aragonit - Podrečany

foto: Ing. Karsten Ivan

Aragonit - Poniky

veľkosť: 3x2 cm
foto: R. Sabucha

Záhneda - Tlstý javor

foto: M. Resutik

Kalcit - Ružomberok,
Biely Potok
veľkosť: 4x3 cm
foto: R. Sabucha

Kremeň - B. Štiavnica
foto: Ing. Vladimír Čeman 

Hematit - Mlynky
veľkosť: 8x4 cm
foto: R. Sabucha


Pyrit - Ban. Štiavnica
veľkosť: 10x6 cm
foto: R. Sabucha