Minerály mesiaca: 401 - 500

Štôlňa Langitka - Ľubietová
Štôlňa Langitka - Ľubietová

foto: Slovakminerals
Kremeň - Banská Štiavnica
Kremeň - Banská Štiavnica

foto: Rastislav Sabucha
Aragonit - Slanec
Aragonit - Slanec

foto: preshowminerals
Meď, kuprit - Ľubietová
Euchroit, parnauit - Ľubietová

foto: Slovenský mineralogický spolok
Kremeň - Banská Belá
Kremeň - Banská Belá

foto: Marek Novotňák
Malachit - Richtárová
Malachit - Richtárová

foto: Marek Novotňák
Aragonit, Dobšiná
Aragonit - Dobšiná

foto: Marek Novotňák
Kalcit - Kremnica
Kalcit - Kremnica

foto: Martin Orságh
Chalcedón - Hliník nad Hronom
Chalcedón - Hliník nad Hronom

foto: Marek Novotňák
Kremeň leoparde - Jergištôlňa, B. Štiavnica
Kremeň "leoparde" - Jergištôlňa, B. Štiavnica

foto: Marek Novotňák
Achát - Kvetnica
Achát - Kvetnica

foto: Vladimír Čeman
Chabazit - Maglovec
Chabazit - Maglovec

foto: Marek Novotňák
Barit - Banská Štiavnica
Barit, veľkosť lupeňa 3,5cm - Banská Štiavnica, Nová šachta

foto: Vladimír Čeman
Goethit - Malá Vieska
Goethit - Malá Vieska

foto: Marek Novotňák
Limonit vypĺňa dutiny vo vápenci - Richtárová
Limonit vypĺňa dutiny vo vápenci - Richtárová

foto: Rastislav Sabucha
Meď, kuprit - Ľubietová
Meď, kuprit - Ľubietová

foto: Slovenský mineralogický spolok
Malachit, olivenit - Richtárová
Malachit, olivenit - Richtárová

foto: Rastislav Sabucha
Achát - Vyhne
Achát - Vyhne

foto: Ján Holečko
zber: Vladimír Čeman
Malachit - Richtárová
Malachit - Richtárová

foto: Rastislav Sabucha
Siderit, chalkopyrit, tetraedrit - Richtárová
Siderit, chalkopyrit, tetraedrit - Richtárová

foto: Rastislav Sabucha
Sfalerit - Hodruša - Hámre
Sfalerit - Hodruša - Hámre

foto: Slovenský mineralogický spolok
Kremeň (2 generácie), siderit - Richtárová
Kremeň (2 generácie), siderit - Richtárová

foto: Rastislav Sabucha
Kremeň, holubník - Šobov pri Banskej Štiavnici
Kremeň, holubník - Šobov pri Banskej Štiavnici

foto: Rastislav Sabucha
Rumelka - Zlatá Baňa
Rumelka - Zlatá Baňa

foto: preshowminerals
Kremeň - Šobov pri Banskej Štiavnici
Kremeň - Šobov pri Banskej Štiavnici

foto: Rastislav Sabucha
Kremenná žila s barytom - odkryv na lesnej ceste - Bukovina pri Ružomberku (V. Fatra)
Kremenná žila s barytom v odkryve na lesnej ceste - Bukovina pri Ružomberku (V. Fatra)

foto: Rastislav Sabucha
Dolomit, galenit - Banská Štiavnica
Dolomit, galenit - Banská Štiavnica

foto: Rastislav Sabucha
Kalcit - Dreveník
Kalcit - Dreveník

foto: Marek Novotňák
Opál - Banská Bystrica (okolie)
Opál - Banská Bystrica (okolie)

foto: Miroslav Štubňa
Opál - Banská Bystrica (okolie)
Opál - Banská Bystrica (okolie)

foto: Miroslav Štubňa
Sfalerit - Banská Štiavnica
Sfalerit - Banská Štiavnica

foto: Rastislav Sabucha
Kalcit - Handlová
Kalcit - Handlová

foto: Peter Haraga
Markazit - Bankov
Markazit - Bankov

foto: Marek Novotňák
Galenit, kremeň, chalkopyrit - Banská Štiavnica
Galenit, kremeň, chalkopyrit - Banská Štiavnica

foto: Rastislav Sabucha
Sadrovec - Richtárová
Sadrovec - Richtárová

foto: Marek Novotňák
Opál drevný - Zamutov
Opál drevný - Zamutov

foto: Jozef Vadina
Chalcedón - Horné Pršany
Chalcedón - Horné Pršany

foto: Marek Novotňák
Chalcedón - Kvetnica
Chalcedón - Kvetnica

foto: Vladimír Čeman
Sadrovec (mariánske sklo) - Harmančok
Sadrovec (mariánske sklo) - Harmančok

foto: Marek Novotňák
Kalcit, barit - Kvetnica
Kalcit, barit - Kvetnica

foto: Vladimír Čeman
Keramohalit - Dubník
Keramohalit - Dubník

foto: Marek Novotňák
Pyrit, kremeň - Banská Štiavnica
Pyrit, kremeň - Banská Štiavnica

foto: Rastislav Sabucha
Auripigment - Tajov
Auripigment - Tajov

foto: Rastislav Sabucha
Malachit, azurit - Richtárová
Malachit, azurit - Richtárová

foto: Marek Novotňák
Achát - Kvetnica
Achát - Kvetnica

foto: Slavomír Kyseľa
Chalcedón - Hliník nad Hronom
Chalcedón - Hliník nad Hronom

foto: Marek Novotňák
Limonit - Podsuchá (N. Tatry)
Limonit - Podsuchá (N. Tatry)

foto: Rastislav Sabucha
Opál - Herľany
Opál - Herľany

foto: Marek Novotňák
Achát - Kvetnica
Achát - Kvetnica

foto: Slavomír Kyseľa
Auripigment - Tajov
Auripigment - Tajov

foto: Rastislav Sabucha
Sfalerit, galenit - Banská Štiavnica
Sfalerit, galenit - Banská Štiavnica

foto: Rastislav Sabucha
Kalcit - Málinô Brdo vo Veľkej Fatre
Kalcit - Málinô Brdo vo Veľkej Fatre

foto: Rastislav Sabucha
Sĺuda - Smrekovica vo Veľkej Fatre
Sĺuda - Smrekovica vo Veľkej Fatre

foto: Rastislav Sabucha
Sadrovec - Piesky
Sadrovec - Piesky

foto: Rastislav Sabucha
Barit - Banská Štiavnica
Barit, chalkopyrit - Banská Štiavnica

foto: Rastislav Sabucha
Siderit, ankerit, pyrit - Novovská Huta
Siderit, ankerit, pyrit - Novovská Huta

foto: Rastislav Sabucha
Opál - neznáma lokalita
Opál - neznáma lokalita

foto: Rastislav Sabucha
Kalcit, aragonit - Breziny
Kalcit, aragonit - Breziny (okr. Zvolen)

foto: Rastislav Sabucha
Kremen, holubnik - Banská Štiavnica
Kremeň, holubník - Banská Štiavnica

foto: Rastislav Sabucha
Barit - Banská Štiavnica
Barit - Banská Štiavnica

foto: Rastislav Sabucha
Opál - Dubník
Opál - Dubník

foto: slovakminerals
Kalcit - Ružomberok
Kalcit - Ružomberok

foto: Rastislav Sabucha
Kremen - Banská Štiavnica
Kremeň - Banská Štiavnica

foto: Rastislav Sabucha
Barit - Banská Štiavnica
Barit - Banská Štiavnica

foto: Rastislav Sabucha
Nontronit, Mn oxidy - Dargov
Nontronit, Mn oxidy - Dargov

foto: preshowminerals
Pyrit - Dúbrava
Pyrit - Dúbrava

foto: slovakminerals
Andradit - Maglovec
Andradit - Maglovec

foto: preshowminerals
Siderit - Novoveská Huta
Siderit, kremeň - Novoveská Huta

foto: Rastislav Sabucha
Ametyst, siderit - Kvetnica
Ametyst, siderit - Kvetnica

foto: Slavomír Kyseľa
Heulandit - Kvetnica
Heulandit - Kvetnica

foto: Slavomír Kyseľa
Siderit - Špania Dolina
Siderit - Špania Dolina

foto: Rastislav Sabucha
Tetraedrit, olivenit - Piesky
Tetraedrit, olivenit - Piesky

foto: Rastislav Sabucha
Kremeň - Banská Štiavnica
Kremeň - Banská Štiavnica

foto: Rastislav Sabucha
Galenit, sfalerit, chalkopyrit - Banská Štiavnica
Galenit, sfalerit, chalkopyrit - Banská Štiavnica

foto: Rastislav Sabucha
Malachit - Piesky
Malachit - Piesky

foto: Rastislav Sabucha
Kremeň, chalkopyrit, malachit - Banská Štiavnica
Kremeň, chalkopyrit, malachit - Banská Štiavnica

foto: Rastislav Sabucha
Kremeň, sfalerit - Banská Štiavnica
Kremeň, chalkopyrit - Banská Štiavnica

foto: Rastislav Sabucha
Hematit - Západné Tatry
Hematit - Západné Tatry

foto: Rastislav Sabucha
Kremeň - Banská Štiavnica
Kremeň - Banská Štiavnica

foto: Rastislav Sabucha
Kalcit - Nižná Slaná
Kalcit - Nižná Slaná

foto: preshowminerals
Turmalín - Mlynky, Prostredný Hámor
Turmalín - Mlynky, Prostredný Hámor

foto: Vladimír Čeman
Kalcit - Banská Bystrica
Kalcit - Banská Bystrica

foto: Vladimír Čeman
Kremeň, limonit (zlaťák) - Banská Štiavnica
Kremeň, limonit (zlaťák) - Banská Štiavnica

foto: Juraj Eliášik
Kalcit - Banská Bystrica
Kalcit - Banská Bystrica

foto: Vladimír Čeman
Chalcedón - Vyhne
Chalcedón - Vyhne

foto: Vladimír Čeman
Wolnýn - Krásnohorské Podhradie
Wolnýn - Krásnohorské Podhradie

foto: preshowminerals
Kremeň - Banská Štiavnica
Kremeň - Banská Štiavnica

foto: Ing. Karsten Ivan
Kalcit - Banská Štiavnica
Kalcit - Banská Štiavnica

foto: Rastislav Sabucha
Turmalín - Závadka
Turmalín - Závadka

foto: preshowminerals
Pyrit - Hnúšťa
Pyrit - Hnúšťa

foto: Rastislav Sabucha
Galenit - Banská Štiavnica
Galenit - Banská Štiavnica

foto: Rastislav Sabucha
Chabazit - Maglovec
Chabazit - Maglovec

foto: preshowminerals
Pyrit - Hnúšťa
Pyrit - Hnúšťa

foto: Rastislav Sabucha
Kremeň, záhneda - vrch Táňovo pri Málinci
Kremeň, záhneda - vrch Táňovo pri Málinci

foto: Rastislav Sabucha
Pseudomalachit - Ľubietová
Pseudomalachit - Ľubietová

foto: preshowminerals
Pegmatit - Smrekovica vo Veľkej Fatre
Pegmatit - Smrekovica vo Veľkej Fatre

foto: Rastislav Sabucha
Laumontit - Sklené Teplice
Laumontit - Sklené Teplice

foto: Rastislav Sabucha
Rumelka - Rudňany
Rumelka - Rudňany

foto: preshowminerals
Kremeň, albit, siderit - Rákoň, Západné Tatry
Kremeň, albit, siderit - Rákoň, Západné Tatry

foto: Rastislav Sabucha
Kalcit - Ružomberok, Biely Potok
Kalcit - Ružomberok, Biely Potok

foto: Rastislav Sabucha