Minerály mesiaca: 701 - 800

Amfibol - Sitno, Tatárska lúka
Amfibol - Sitno, Tatárska lúka

foto: Rastislav Sabucha
Limonit - Veľká hoľa, Nízke Tatry
Magnetit - Vyhne

foto: Rastislav Sabucha
Limonit - Veľká hoľa, Nízke Tatry
Limonit - Veľká hoľa, Nízke Tatry

foto: Rastislav Sabucha
Kremenná žilovina - Hodruša - Hámre
Kremenná žilovina - Hodruša - Hámre

foto: Rastislav Sabucha
Hematit - Liptovská Lúžna
Hematit - Liptovská Lúžna

foto: Rastislav Sabucha
Polymetalické zrudnenie - Banská Štiavnica
Polymetalické zrudnenie - Banská Štiavnica

foto: Rastislav Sabucha
Pegmatit - Bratislava
Pegmatit - Bratislava

foto: Rastislav Sabucha
Kremeň, galenit - Banská Štiavnica
Kremeň, galenit - Banská Štiavnica

foto: Rastislav Sabucha
Antimonit - Magurka
Antimonit - Magurka

foto: Rastislav Sabucha
Sfalerit, galenit, baryt - Banská Štiavnica
Sfalerit, galenit, baryt - Banská Štiavnica

foto: Rastislav Sabucha
Siderit, hematit, limonit - Králička, Nízke Tatry
Siderit, hematit, limonit - Králička, Nízke Tatry

foto: Rastislav Sabucha
Kremeň - Vyhne
Limnokvarcit - Stará Kremnička

foto: Rastislav Sabucha
Kremeň - Vyhne
Fe-dolomit-ankerit - Magurka

foto: Rastislav Sabucha
Kremeň - Vyhne
Travertín - Vlčia skala pri Ružomberku

foto: Rastislav Sabucha
Kremeň - Vyhne
Kremeň - Vyhne

foto: Rastislav Sabucha
Hematit - Liptovská Lúžna
Hematit - Liptovská Lúžna

foto: Rastislav Sabucha
Biotit - Magurka
Biotit - Magurka

foto: Rastislav Sabucha
Ankerit, kremeň - Pezinok
Ankerit, kremeň - Pezinok

foto: Rastislav Sabucha
Manganokalcit - Banská Štiavnica
Kremeň, ametyst - Banská Štiavnica

foto: Rastislav Sabucha
Manganokalcit - Banská Štiavnica
Manganokalcit - Banská Štiavnica

foto: Rastislav Sabucha
Azurit - Piesky
Azurit - Piesky

foto: Rastislav Sabucha
Limonit - Biely Potok pri Ružomberku
Limonit - Biely Potok pri Ružomberku

foto: Rastislav Sabucha
Kremeň - Banská Štiavnica, Šobov
Kremeň - Banská Štiavnica, Šobov

foto: Rastislav Sabucha
Achát - Kvetnica
Achát - Kvetnica

foto: Rastislav Sabucha
Kremeň - Banská Štiavnica, Kalvária
Kremeň - Banská Štiavnica, Kalvária

foto: Rastislav Sabucha
Hematit v kremenci - Prievalec, Liptovská Lúžna
Hematit v kremenci - Prievalec, Liptovská Lúžna

foto: Rastislav Sabucha
Fe uhličitan - Skalná Alpa, Veľká Fatra
Fe uhličitan - Skalná Alpa, Veľká Fatra

foto: Rastislav Sabucha
Živec - Bratislava, hrad
Živec - Bratislava, hrad

foto: Rastislav Sabucha
Pegmatit - Bratislava, hrad
Pegmatit - Bratislava, hrad

foto: Rastislav Sabucha
Hematit - Veľká hoľa, Nízke Tatry. Foto: rs...
Hematit - Veľká hoľa, Nízke Tatry

foto: Rastislav Sabucha
Antimonit - Dúbrava. Foto: rs...
Antimonit - Dúbrava

foto: Rastislav Sabucha