Minerály mesiaca: 801 - 900


Kalcit - Smrekovica, Veľká Fatra

foto: Rastislav Sabucha

Kalcit - Špania Dolina

foto: Rastislav Sabucha

Malachit - Ludovika, Špania Dolina

foto: Rastislav Sabucha

Siderit - Špania Dolina

foto: Rastislav Sabucha

Kremeň, limonit - Šobov pri Banskej Štiavnici

foto: Rastislav Sabucha

Cu sekundáry, limonit - Špania Dolina

foto: Rastislav Sabucha

Kremeň - Kremnické Bane

foto: Rastislav Sabucha

Kremeň - Kremnické Bane

foto: Rastislav Sabucha

Kremená žilovina - Hodruša

foto: Rastislav Sabucha

Galenit, kremeň, kalcit - Banská Štiavnica

foto: Rastislav Sabucha

Hematit - Liptovská Lúžna

foto: Rastislav Sabucha

Žilovina - Banská Štiavnica

foto: Rastislav Sabucha

Dolomit - Skalná Alpa, Veľká Fatra

foto: Rastislav Sabucha

Žilovina - Banská Štiavnica

foto: Rastislav Sabucha

Kremeň, pyrit - Banská Štiavnica

foto: Rastislav Sabucha

Kremeň - Hodruša

foto: Rastislav Sabucha

Achát - Svidovo, Malužiná

foto: Rastislav Sabucha

Migmatit - Nízke Tatry

foto: Rastislav Sabucha

Žilovina - Hodruša

foto: Rastislav Sabucha

Kremeň, chalkopyrit - Králička, Nízke Tatry

foto: Rastislav Sabucha

Kremeň - Hodruša, žila Všechsvätých

foto: Rastislav Sabucha

Kremeň železitý - Slov. Rudohorie

foto: Rastislav Sabucha

Žilovina - Banská Štiavnica

foto: Rastislav Sabucha

Žilovina - Svetozár, Hodruša

foto: Rastislav Sabucha

Kremeň - Pukanec

foto: Rastislav Sabucha

Kremeň - Dolné Hámre

foto: Rastislav Sabucha

Kremeň, limonit - Rosniarky (monolit pôvodne zp Šobova)

foto: Rastislav Sabucha

Kremenná žilovina - Hodruša (Geopark B. Štiavnica)

foto: Rastislav Sabucha

Dolomit - Bartoška, Čremošné

foto: Rastislav Sabucha

Ankerit - Magurka

foto: Rastislav Sabucha

Kalcit (zonálny) - Vechec

foto: preshowminerals

Aragonit - Šiprúň, Veľká Fatra

foto: Rastislav Sabucha

Aragonit - Dolné Breziny

foto: Rastislav Sabucha

Antimonit, ankerit, kremeň - Magurka, Kiliánka

foto: Rastislav Sabucha

Ankerit - Magurka, Kiliánka

foto: Rastislav Sabucha

Kremeň, limonit - Kremnica

foto: Rastislav Sabucha

Ankerit, kremeň - Pezinok

foto: Rastislav Sabucha

Ankerit, kremeň - Magurka

foto: Rastislav Sabucha

Rohovec, vápenec - Šiprúň, Veľká Fatra

foto: Rastislav Sabucha

Aragonit - Breziny pri Zvolene

foto: Rastislav Sabucha

Ankerit - Magurka

foto: Rastislav Sabucha

Kremeň, antimonit - Magurka

foto: Rastislav Sabucha

Kremeň, ankerit - Magurka

foto: Rastislav Sabucha

Kremeň (zelený), sfalerit - Banská Štiavnica

foto: Rastislav Sabucha

Limonit, kalcit - Hrabovo pri Ružomberku

foto: Rastislav Sabucha

Travertín - Vlčia skala pri Ružomberku

foto: Rastislav Sabucha

Travertín - Lúčky

foto: Rastislav Sabucha

Travertín - Lúčky

foto: Rastislav Sabucha

Kalcit - Ludrovská dolina

foto: Rastislav Sabucha

Pegmatit - Bratislava

foto: Rastislav Sabucha

Hematit - sedlo Preivalec, Nízke Tatry

foto: Rastislav Sabucha

Kremeň, siderit - Špania Dolina, Maximilián

foto: Rastislav Sabucha

Kalcit, pyrit - Banská Štiavnica

foto: Rastislav Sabucha

Hematit - sedlo Prievalec, Liptovská Lúžna

foto: Rastislav Sabucha

Kremeň - Špania Dolina

foto: Rastislav Sabucha

Malachit - Špania Dolina

foto: Rastislav Sabucha

Camerolait - Špania Dolina

foto: Rastislav Sabucha

Sľuda (muskovit), pegmatit - Smrekovica

foto: Rastislav Sabucha

Siderit, kremeň - Špania Dolina

foto: Rastislav Sabucha

Dolomit - Veľká Fatra

foto: Rastislav Sabucha

Aragonit - Vyhne

foto: Rastislav Sabucha

Pyrotín, gersdorffit, siderit - Slovenské rudohorie

foto: Rastislav Sabucha

Jaspis - Sklené Teplice

foto: Rastislav Sabucha

Chalkopyrit, galenit, kremeň - Banská Štiavnica

foto: Rastislav Sabucha

Siderit, kremeň, plagioklas - Rákoň, Západné Tatry

foto: Rastislav Sabucha

Ankerit, kremeň - Pezinok

foto: Rastislav Sabucha

Amfibol, ílové minerály - Sitno

foto: Rastislav Sabucha

Pyrit - Banská Štiavnica

foto: Rastislav Sabucha

Amfibol - Dolné Breziny

foto: Rastislav Sabucha

Kremeň - Banská Štiavnica

foto: Rastislav Sabucha

Kremeň - Banská Štiavnica

foto: Rastislav Sabucha

Kalcit - Banská Štiavnica

foto: Rastislav Sabucha

Pyrit, galenit, chalkopyrit, sfalerit - Banská Štiavnica

foto: Rastislav Sabucha

Kremeň, limonit - Banská Štiavnica, Šobov

foto: Rastislav Sabucha

Sfalerit - Hodruša

foto: Rastislav Sabucha

Granát (almandín) - Dolné Breziny

foto: Rastislav Sabucha

Sfalerit, kalcit - Banská Štiavnica

foto: Rastislav Sabucha

Manganokalcit - Banská Štiavnica

foto: Rastislav Sabucha

Kremeň - Banská Štiavnica

foto: Rastislav Sabucha

Kremeň - Banská Štiavnica

foto: Rastislav Sabucha

Sfalerit, galenit, kalcit - Banská Štiavnica

foto: Rastislav Sabucha

Pyrit - Banská Štiavnica

foto: Rastislav Sabucha

Kremeň - Banská Štiavnica, Šobov

foto: Rastislav Sabucha

Kremeň, pyrit - Banská Štiavnica

foto: Rastislav Sabucha

Rodonit - Banská Štiavnica

foto: Rastislav Sabucha

Kalcit - Dolné Breziny

foto: Rastislav Sabucha

Kalcit - Banská Štiavnica

foto: Rastislav Sabucha

Kremeň - Banská Štiavnica

foto: Rastislav Sabucha

Chloropál - Šášovské Podhradie

foto: Rastislav Sabucha

Sadrovec - Piesky

foto: Rastislav Sabucha

Chalkopyrit, pyrit - Banská Štiavnica

foto: Rastislav Sabucha

Kremeň - Banská Štiavnica, Šobov

foto: Rastislav Sabucha

Antimonit, kremeň - Dúbrava

foto: Rastislav Sabucha

Kremeň, limonit - Kremnické Bane

foto: Rastislav Sabucha

Sfalerit, chalkopyrit, kremeň - Hodruša

foto: Rastislav Sabucha

Pyrit - Banská Štiavnica

foto: Rastislav Sabucha

Galenit, chalkopyrit, sfalerit, kremeň - Banská Štiavnica

foto: Rastislav Sabucha

Pyrit, kremeň - Banská Štiavnica, Kalvária

foto: Rastislav Sabucha

Galenit, sfalerit, chalkopyrit, kalcit - Banská Štiavnica

foto: Rastislav Sabucha

Malachit - Špania Dolina

foto: Rastislav Sabucha

Chalkopyrit, kremeň - Špania Dolina

foto: Rastislav Sabucha