Minerály mesiaca: 901 - 1000


Kalcit - Špania Dolina

foto: Rastislav Sabucha

Azurit - Špania Dolina

foto: Rastislav Sabucha

Chalkopyrit, kremeň - Špania Dolina

foto: Rastislav Sabucha

Siderit - Hodruša, Nízke Tatry

foto: Rastislav Sabucha

Epidot - Svidovo, Nízke Tatry

foto: Rastislav Sabucha

Siderit - Malužiná, dolina Hodruša

foto: Rastislav Sabucha

Andezitová sopečná bomba - Pustý hrad pri Zvolene

foto: Rastislav Sabucha

Tetraedrit, kremeň, epidot - Svidovo, Nízke Tatry

foto: Rastislav Sabucha

Limnokvarcit - Stará Kremnička

foto: Rastislav Sabucha

Kalcit - Ružomberok

foto: Rastislav Sabucha

Jaspis - Sklené Teplice

foto: Rastislav Sabucha

Travertín - Santovka

foto: Rastislav Sabucha

Kremeň - Donovaly

foto: Rastislav Sabucha

Pegmatit - Nižná Štefanová, Veľká Fatra

foto: Rastislav Sabucha

Travertín - Santovka

foto: Rastislav Sabucha

Kalcit - Ružomberok

foto: Rastislav Sabucha

Ankerit - Magurka

foto: Rastislav Sabucha

Sadrovec - Novoveská Huta

foto: Rastislav Sabucha

Ankerit - Magurka

foto: Rastislav Sabucha

Pseudomalachit - Ľubietová

foto: Rastislav Sabucha

Ankerit, kremeň - Magurka, Kilián

foto: Rastislav Sabucha

Antimonit - Dúbrava

foto: Rastislav Sabucha

Chalkopyrit, gersdorffit - Slovendké rudohorie

foto: Rastislav Sabucha

Galenit - Banská Štiavnica

foto: Rastislav Sabucha

Pseudomalachit - Ľubietová

foto: Rastislav Sabucha

Chlorit, kremeň - Liptovská Teplička

foto: Rastislav Sabucha

Malachit - Špania Dolina

foto: Rastislav Sabucha

Pegmatit - Bratislava, hradný vrch

foto: Rastislav Sabucha