...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

CD

Atlas slovenských minerálov a hornín spracovaný v príťažlivej forme multimediálneho CD.
Minimálna konfigurácia PC: OS - Windows 95, RAM - 64 MB, procesor - 200 MHz
Programové riešenie:
Macromedia Flash Player (nie je potrebná inštalácia, samostatne spustiteľný priamo z CD)
Cena:
0,- Skk

STIAHNUŤ ATLAS

Úvodná stránka
Prepínanie do režimu full screen-okno, základné informácie o produkte...

Abecedný register všetkých nálezísk a lokalít popísaných v atlase.

Register minerálov
Prístup k jednotlivým minerálom, abecedné triedenie, podľa chemického zloženia...

Hlavná stránka
Prehľadné hlavné menu programu...

Registre hornín
Spracované osobitne pre vyvrelé, usadené a premenené horniny...

Minerály
Obrázok minerálu, chemické zloženie, fyzikálne vlastnosti, vznik a výskyt minerálu...

Náleziská minerálov
Regionálna mineralógia, popisy geologických jednotiek, geografické informácie...

Popis náleziska
Miesto, minerály, špecifické nerasty, zrudnenie, zoznam minerálov lokality...

Horniny
Obrázok horniny, popis, chemické zloženie, vznik a výskyt na Slovensku...

Všeobecná časť
Vlastnosti minerálov, vznik minerálov a hornín, zbieranie a určovanie.

CD - Malý atlas slovenských minerálov a hornín, ver. 2004 si môžete zadarmo stiahnuť priamo tu.

Download (23MB)

Ak ste sa rozhodli stiahnuť program z tejto adresy, poteší nás keď sa zaregistrujete. Vaše osobné údaje nebudú zneužité. Zároveň môžete požiadať o bezplatné zasielanie noviniek. Registrujte sa e-mailom na našej adrese. REGISTROVAŤ

Uveďte prosím tieto údaje:
1. Vaše meno a priezvisko
2. Mesto (miesto)
3. Ulica, číslo domu
4. PSČ
5. Telefónne číslo
6. E-mail

Stiahnutie programu: