...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Literatúra

Vass, D., Beláček, B.: GEOLÓGIA.
Zvolen, Technická univerzita 2000, vysokoškolské skriptá.
Pellant, Ch.: HORNINY A MINERÁLY.
Martin, Vydavateľstvo Osveta 1994, obrazový sprievodca.
Bernard, J.H. a kol.: MINERALOGIE ČESKOSLOVENSKA.
Praha, Academia - nakladatelství Čs. akademie věd 1981.
Němec, F.: KĽÚČ NA URČOVANIE MINERÁLOV A HORNÍN.
Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1987.
Bozalková, I., Galvánek, J., Slivka D.: OCHRANA NEŽIVEJ PRÍRODY SLOVENSKA.
Bratislava, Pressfoto 1979.

Ďakujem všetkým, ktorí prispeli k  dokončeniu tejto publikácie, Borisovi Beláčkovi z Katedry prírodného prostredia lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene a Monike Orvošovej z Múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši za odbornú spoluprácu, tiež Karolovi Dzuriakovi z Liptovského múzea v Ružomberku, Dušanovi Kúšikovi, svojej rodine a mnohým ďalším, ktorí sa podieľali na jej vzniku.

štatistika