...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Náleziská minerálov

Javorie - Vígľašská Huta, Kalinka


Impregnácia síry v andezitovom tufe - Kalinka

Produktom fumarolovej a solfatárovej činnosti je malé, v minulosti ťažené ložisko rýdzej síry pri Vígľašskej Hute - Kalinke na JV od Zvolena v pohorí Javorie. Síra tu tvorila impregnácie, zhluky a šošovky malého plošného rozsahu v silne rozložených andezitoch a pyroklastikách.

Spolu s ňou sa vyskytovali aj žilky a hniezda sadrovca, anhydritu a pyritu, alunit, realgár a oktaedrické kryštály vzácneho haueritu.

Na haldách sa dnes ešte pri troche šťastia dajú nájsť sírou impregnované úlomky horniny aj samostatné kryštáliky síry v hornine. Síra má žltú farbu s jemne zeleným nádychom.

alunit - zriedkavý, zrnitý alebo práškovitý
hauerit - v minulosti krásne hnedočierne kryštály a zrnité masy spolu so sírou
pyrit - zhluky, jemnozrnný
sadrovec - zriedkavejší, jemnozrnný
síra - impregnácie v tufoch, zriedkavé samostatné kryštály, zelenkastá