Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zaujímavosti

Pyramídy striebornej huty
zdroj:
Život v Banskej Štiavnici
pridané:
20.3.2006

V minulých storočiach patrilo hutníctvo spolu s baníctvom k priemyselným odvetviam, ktoré najviac reprezentovali územie Slovenska. Išlo o pozoruhodné množstvo priemyselných objektov, resp. obcí a miest spojených s hutníckym priemyslom. Stredoslovenská banský región je ponajviac spojený s ťažbou a spracovaním neželezných (drahých a farebných) kovov. Regióny Slovenského Rudohoria boli zase viac spojené s ťažbou železných rúd a výrobou železa. Podľa známych písomných údajov bolo v 19. storočí na našom území 90 miest a obcí spojených s výrobou železa. Po zániku hutníckej výroby postupne zanikli aj stopy po viacerých hutách; objekty boli rozobraté, budovy zbúrané alebo prestavané. Napriek tomu sa však niektoré objekty alebo ich časti zachovali.

V Banskej Štiavnici je najväčšou hutníckou pamiatkou objekt Dolnej huty - Striebornej huty. Nachádza sa napravo vedľa cesty do Svätého Antona. Ide v ňom najmä o taviareň, dymovod a komín na vrchu Lintich. Z objektov Hornej huty ktorá je staršia, zachovalo sa niekoľko domov z ktorých jeden – dlhý prízemný objekt, tvoril taviareň huty. Neskoršie bol prestavaný na robotnícke byty a dnes už neplní ani túto funkciu. S Hornou hutou súvisí aj existencia Horného a Dolného Komorovského tajchu na okraji dnešnej osady Horná Huta, časti Banskej Štiavnice.

Železiarske hámre boli vo Svätom Antone, ale nezachovali sa po nich viditeľné stopy. Na ceste z Banskej Štiavnice do Hronskej Dúbravy nachádzal sa pred Kozelníkom hámor. Po desiatky rokov stáli napravo pri ceste ruiny hámra, hrádza jeho vodnej nádrže a druhá časť ruín naľavo od cesty v kroví. Ruiny na pravej strane cesty dnes už neexistujú, zachovali sa na ľavej strane v kroví a sú viditeľné najmä v zime, keď nie sú na kroví listy.

Pozoruhodnými technickými pamiatkami na našom území sú staré vysoké pece. V minulých storočiach ich bolo na našom území desiatky. Výška kamenných vysokých pecí z posledných desaťročí svojej existencie bola desať a viac metrov čo znamená, že dosahovali výšky trojposchodovej budovy. Vo svojej dobe výrazne presahovali výšku domov okolitej zástavby. Vysoké pece boli vybudované z kameňa, tvarom pripomínali stupňovité pyramídy. Na Slovensku sa zachovalo päť takýchto pecí, čo výrazne prevyšuje ich počet v porovnaní s okolitými krajinami. Ide o vysoké pece na Troch Vodách (pri Osrblí), v Sirku, vo Vlachove v Nižnej Slanej a v Podbieli (Orava).

V okolitých krajinách kde takáto pec zachovala, bola renovovaná a dostalo sa jej patričnej pozornosti a propagácie. Tak je tomu napr. v Maďarsku. Vysoká pec v osade Ómassa je v blízkosti druhého najväčšieho mesta Miškovec. Prospekty Miškovca a okolia obsahujú aj propagácie tejto pece – technickej pamiatky. V Moravskom Krase v blízkosti Blanska, nachádza sa renovovaný objekt so starou vysokou pecou a ďalšími menšími pecami. To má dokumentovať skutočnosť že tieto staré priemyselné objekty renovované, upravené a spropagované, plnia aj funkciu turistickej pamiatky.

zivotbs.sk