Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zaujímavosti

Originálne štiavnické postavičky
zdroj:
www.zivotbs.sk
pridané:
21.7.2006

Z tých rázovitých postáv štiavnických potratily sa už veľmi mnohé. Ty, mladá generácia štiavnická, nepoznala si už nášho statného hajdúcha Žilu, pred ktorým triasli sa aj praktikanti. O ňom možno použiť latinského označenia "nomen-omen". Bol to žilnatý, svalnatý človek, stelesnený poriadok... Nepoznali ste "Elek Pala", ozrutonosiča, ktorý vraj pred dávnym časom za živa bol si predal kostru, peniaze prepil a po prevrate to vyhral, lebo teraz pokojne spočíva v matičke zemi...Nepoznali ste ani slávneho "povaľača" Gebulu, ktorý u " harminckettesov" bol kaprálom, riedil a vyberal švárnych vojakov, ale po tých slávnych časoch za údel dostalo sa mu vyberať už len zpod - pazuchy... A nepoznali ste celý rad iných originálov štiavnických : Cukráša, Nándora, Ciróničku a iných.

Zo starých figúr dnes žijú už len niekoľké. Kto by nepoznal nášho "Maca"?! Hej, slávne on zažil časy! Viezol sa na ovenčenom hintove, vo fraku a v cylindri. Celá Štiavnica korila sa novému - foišpánovi. Lebo náš Macko zvolený bol štiavnickými praktikantmi za foišpána a kedže Štiavnica práve vtedy čakala návštevu hl. slúžneho, stalo sa, že praktikanti sklamali dobromyseľných Štiavničanov a tí klaňali sa nášmu Mackovi - foišpánovi...Ináče poctivým zamestnaním Mackovým bolo nosenie basy. S veľkou pietou k tomuto ctihodnému muzikálnemu inštrumentu, konal náš Maco svoje závideniahodné remeslo...

Ďalej je tu náš "Mišo" so svojím verným somárom. Takýchto rázovitých figúr dnes už poriedku najdete. Obaja sošli, predsa veľkou láskou a porozumením robia svoju dôležitú úlohu - prevážanie balíkov. Tí by sa od seba neotrhli za nič na svete.

Pohyblivejšou a modernejšou figúrou je náš "Kubo". Rád sa vám prihovorí po francúzsky alebo poľsky. Veď ťažký osud ho zavial ho ďaleko do cudziny. Vďačne spomína na tie časy. A veľmi by ste sa mýlili, keby ste Kubka považovali za ozajstného "kuba". Náš Kubo má sa k svetu. Šikovne sa zvŕta aj okolo švárnych dievčat.

Nemôžeme nespomenúť nášho Goliana, ktorý sa preslávil svojím hadom. Naženie vám veru strachu, keď vystrčí vlastnoručne zhotoveného hada, ale čochvíľa sa upokojíte, lebo náš Golian vás pekne - rúče rozveselí...

Naša originálna štvorka sa iste nenahnevá, že sme ju takto vyniesli na svetlo. Do tých krivolakých štiavnických uličiek akosi právom patria naše originály. Preto sme my na ne hrdí...

Ivan Javor (článok publikovaný v periodiku Štiavničan, čislo a ročník som si zabudol odpísať), autor: Juraj Foltán.

zivotbs.sk