Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zaujímavosti

Kremnický montanista
zdroj:
Kremnické noviny 07/06
pridané:
9.8.2006

Mesto Kremnica je známe svojou bohatou históriou, ktorú vytvorili predovšetkým ľudia. Ľudia, ktorí tu žili, pracovali, tvorili. Takýmto významným človekom bol aj Bedřich Gayer. Človek, ktorý spojil svoj život s minulosťou baníctva a históriou banských miest, ale zvlášť s mestom Kremnica a kremnickým baníctvom.

Jeho 40 - ročná práca od baníckeho robotníka cez rôzne funkcie banského riaditeľstva a neskôr závodu rudných baní je dôkazom jeho náklonnosti k baníctvu a aj dôkazom jeho odborných vedomostí. Práve o tomto veľkom človeku, o jeho živote, diele, skúsenostiach a láske k baníctvu sa rozhodol napísať Doc. PaedDr. Jaroslav Mazůrek, CSc. v knihe „Kremnický montanista“.

Kniha je významným dielom, ktoré dokumentuje históriu baníctva prostredníctvom človeka, ktorý mal baníctvo v srdci. Zachytáva významné obdobie z histórie Kremnice. J. Mazůrek nám svojim dielom približuje neľahkú dobu, ťažkú prácu ľudí a neoceniteľnévedomosti o baníctve, jeho počiatkoch.

V knihe sú uvedené spomienky Bedřicha Gayera na život baníkov v Kremnici, spomienky na významné osobnosti, ktorých meno sa spája s Kremnicou.

Krst knihy „Kremnický montanista“ sa uskutočnil dňa 21. júna 2006 v radnej sieni Mestského domu v Kremnici, na ktorom sa zúčastnili tí, ktorí p. Gayera osobne poznali, spolupracovali s ním. Tí, ktorých obohacoval svojimi skúsenosťami. Krst knihy sa niesol v duchu spomienok na tohto nezabudnuteľného Kremničana a zároveň vzdával úctu Jaroslavovi Mazůrekovi, autorovi knihy, ktorý týmto významným dielom obohatil literárnu kultúru Kremnice i Slovenska.

Prvé výtlačky knihy si mohli prítomní zakúpiť priamo na krste knihy, o ktorú bol už v tej chvíli veľký záujem. Pre všetkých, ktorých zaujíma Kremnica a jej banícka história, bude kniha v predaji v Informačnom centre mesta Kremnica.


Kremnický montanista

L. Luptáková, Kremnické noviny 07/06