Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zaujímavosti

Objavili jaskyňu aj s pozostatkami pravekej civilizácie
zdroj:
www.obnova.sk
pridané:
12.8.2006

V Drienčanskom krase, okres Rimavská Sobota, objavili dvaja jaskyniari nedávno krasovú jaskyňu so zvyškami pravekých ohnísk. Vkročili do nej ako prví ľudia po stáročiach.

Jano Rešetár a Igor Balciar pri víkendovej výprave v nedeľu pred dvoma týždňami narazili pod skalnou stenou na malý otvor a tesne nad ním zbadali druhý. Opatrne začali odstraňovať pôdny kryt a rozoberať sutinu. Po hodine sa im otvor veľký približne 40 krát 60 centimetrov podarilo spriechodniť.

"Keď som vošiel do jaskyne, nadýchol som sa sviežeho vzduchu, aký sa na povrchu do pľúc nedostane. Opatrne som stúpal po sintrovej kôre, ktorá bola neklamným znakom, že týmto miestom nikto dlhé veky neprechádzal. Odrazu som sa nezmohol na iné, len na výkrik šťastia. Po pár metroch sa chodba zdvihla na výšku tri metre," rozpráva Jano. Po ďalších piatich metroch sa ocitli v priestore s nádhernou kvapľovou výzdobou. A potom niekoľko kostí a trus netopierov. "Hneď sme to dali vedieť ďalším trom jaskyniarom z partie. Tí neváhali a okamžite vyštartovali. Predsa si to nemohli nechať ujsť, nie?" zasmeje sa Jano.

V jaskyni objavili aj praveké ohniská a takmer desaťtisíc rokov starú čeľusť medveďa jaskynného. Množstvo črepov z doby kamennej nasvedčovalo, že jaskyňa nebola len náhodným útočiskom alebo úkrytom pred nepriaznivým počasím.

"Ľudia tu mali svoje príbytky. Presviedčali nás o tom aj nálezy rôznych železných ihlíc, ktoré slúžili pravdepodobne na zopínanie jednotlivých častí odevov. Dokonca sme objavili takmer neporušený džbán," hovorí Jano. Práve pre tieto nálezy privolali archeológa Mariána Sojáka, ktorý ich unikátnosť iba potvrdil.

Partiu zaujal najmä jeden pozoruhodný predmet, ktorý bol pravdepodobne súčasťou pravekého tkáčskeho stavu. Podľa neho dostala jaskyňa pracovné pomenovanie Praslen. Marcela Ballová, zdroj: Denník SME, 5. 6. 2006

obnova.sk