Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zaujímavosti

Gemologický spravodajca 1/2006
zdroj:
www.mineral.cz
pridané:
16.8.2006

Na počátku července 2006 spatřil světlo světa nový gemologický časopis. Vydává jej společně Fakulta prírodných vied UKF v Nitre a Gemologický klub SGS.

V úvodníku členové redakční rady píší: "Šperková výroba, ktorej součásťou bolo tiež spracovanie drahých a ozdobných kameňov, bola vždy individuálnym remeslom. Individualita tvorcov bola moderná v tom, že se snažili od začiatku o vzdelavanie a výchovu svojich nástupcov. Výmenu informácií o nových materiáloch i technologických novinkách umožňovali odborné časopisy. Boli spoločenskou kronikou a miestom inzercie. Chceli bysme, aby túto úlohu zohrával i náš Gemologický spravodaj, ktorého prvé číslo dostáváte do rúk..."

Prvé číslo je sice rozsahem nevelké (ten se bude s časem zvětšovat), ale i tak jsou na šestnácti stranách zajímavé informace. Hned v úvodu jsou vyjmenovány hlavní časopisy, které věnovaly prostor nejen šperkům, ale i šperkovým kamenům a s nimi spojené problematice, vycházející od roku 1905 nejprve v Rakousku a po roce 1918 v Československu. Připomenuti jsou i letošní noví bakaláři gemologie, kteří v UKF v červnu úspěšně složili státní zkoušky a obhájili své práce.

Z informativních článků stojí za připomenutí popis Gemmodulu - sestavy pro identifikaci šperkových kamenů, dále hydroxilapatitu identifikovaného ve slonovině a mamutovině, nebo upozornění na to, že vápence mohou být zajímavou surovinou pro výrobu dárkových a dekoračních předmětů. Dále představuje závěrečnou práci bakaláře Petra Žalúdeka: Puncové značky, puncový zákon a skúška rýdzosti pri drahých kovov. Se zajímavými, během obhajob nejlépe hodnocenými závěrečnými pracemi bude "spravodajca" pravidelně své čtenáře seznamovat. Připomenuta je navázaná spolupráce se Sliezskou universitou v Polsku a prezentována je i zajímavá odborná literatura.

Zdali bude nový časopis úspěšný záleží, nejen na jeho redakční radě, ale hlavně na čtenářích a spolupracovnících. Zatím bude vycházet čtyřikrát ročně, a časem se uvidí. Věta: "Rádi prijmeme vaše náměty a hlavne správy a články, o ktoré se chcete podeliť s ostatnými.", by měla aktivovat zájemce.

Časopis lze kontaktovat na e-mailových adresách editorky illasova(zavináč)pobox.sk, nebo šéfredaktorky jschlarmannova(zavináč)ukf.sk . Zájemci z Čech časem budou moci časopis koupit na několika místech v Čechách, budou o tom informováni na itu(zavináč)quick.cz.

Ivan Turnovec, mineral.cz