Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zaujímavosti

Alma Mater - Banská Štiavnica - Európsky význam Baníckej a lesníckej akadémie (výstava 07/09/2006 - 19/08/2007)
zdroj:
www.zivotbs.sk
pridané:
12.9.2006

Význam Banskej Štiavnice a banskoštiavnického baníctva je pre dejiny Slovenska nesmierne dôležitý. Banská Štiavnica s okolím patrila medzi prvé lokality ťažby vzácnych kovov na Slovensku, ktoré ju postupne v priebehu ďalších storočí zaradili medzi popredné európske a svetové centrá banskej výroby a ťažby drahých kovov. K mnohým prvenstvám Banskej Štiavnice v minulosti týkajúcim sa baníctva patrí aj založenie Baníckej akadémie v Banskej Štiavnici v r. 1762 ako prvej vysokej školy technického zamerania na svete, ktorá počas svojho pôsobenia v Banskej Štiavnici sa podieľala okrem výchovy banských, hutníckych a lesníckych odborníkov takmer zo všetkých krajín Európy aj na vedecko - výskumnom bádaní profesorov a praktikantov v rôznych technických odboroch. Už v čase svojho vzniku mala Banícka akadémia v celej vtedajšej vedeckej Európe výbornú povesť a vysokú odbornú úroveň vyučovania na škole oceňovali mnohí významní európski vedci.

K slávnym školským a baníckym tradíciám Banskej Štiavnice sa hlásia mnohí významní technickí odborníci a vedci. Významným aktom bolo podpísanie Deklarácie v roku 2001 najvyššími predstaviteľmi univerzít v Košiciach, Zvolene, Ostrave, Miškolci, Šoproni a Leobene, ktorou sa prihlásili k historickému odkazu Baníckej a lesníckej akadémii v Banskej Štiavnici.

Podujatia Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici – realizácia medzinárodnej výstavy Alma mater – Banská Štiavnica. Európsky význam Baníckej a lesníckej akadémie v Banskej Štiavnici a tiež vydanie zborníka prednášok pripomenú nielen odbornej vedeckej verejnosti, ale aj návštevníkom Slovenského banského múzea a Banskej Štiavnice dejiny a mnohé doteraz v Banskej Štiavnici neprezentované originálne zbierky z Baníckej a lesníckej akadémie. Na realizácii výstavy sa okrem Slovenského banského múzea podieľal vo veľkej miere Štátny ústredný banský archív v Banskej Štiavnici a Lesnícke múzeum v Šoproni, ale aj Stredná lesnícka škola a Stredná priemyselná škola S. Stankovianskeho v Banskej Štiavnici, ktorých archívne dokumenty a zbierky budú prezentované na medzinárodnej výstave. Zároveň by sme sa aj touto cestou chceli poďakovať všetkým zainteresovaným inštitúciám za ich ústretovosť pri štúdiu, vypožičaní vzácnych zbierok a pri realizácii výstavy. Zvláštna vďaka patrí Medzinárodnému višegrádskemu fondu a Environmentálnemu fondu, ktoré podporili prípravu podujatia finančne.

Vernisáž výstavy Alma mater – Banská Štiavnica sa dňa 7.9.2006 o 17,00 hod. v budove Berggerichtu na Nám. Sv. Trojice a potrvá až do 17.8. 2007.

zivotbs.sk