Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zaujímavosti

Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok
zdroj:
www.zivotbs.sk
pridané:
26.11.2006

Obnovenie, udržiavanie a rozvíjanie baníckych zvykov

Poslaním Banskoštiavnicko-hodrušského baníckeho spolku je obnovenie, udržiavanie a rozvíjanie viac storočnej tradície baníckych zvykov, organizovanie stretnutí členov za účelom rozvíjania poznatkov o baníctve, podieľanie sa na organizovaní akcií pre verejnosť s cieľom propagácie banskoštiavnického regiónu u nás a v zahraničí.

Desaťročie existencie

História Banskoštiavnicko-hodrušského baníckeho spolku sa začala písať 29.10.1992 , kedy rozšírené zasadnutie výboru závodnej pobočky Slovenskej baníckej spoločnosti pri Rudných baniach, závod Banská Štiavnica, ktorému predsedal Ing. Milan Durbák za účasti JUDr. Ing. Jozefa Karabellyho, Ing. Ladislava Sombathyho a Ing. Erika Sombathyho, rozhodlo o založení prípravného výboru pre založenie Banskoštiavnickej baníckej spoločnosti, predsedom prípravného výboru bol zvolený JUDr. Karabelly. Následne sa 13.11.1992 uskutočnilo jeho 1. zasadnutie, ktoré pripravilo návrh orgánov budúcej baníckej spoločnosti, predseda JUDr. Karabelly, tajomník Ing. Durbák, hospodár Ing. Ondrej Michna.


Banícky spolok

Dňa 19.11. 1992 sa uskutočnilo v reštaurácii Barbora v B. Štiavnici ustanovujúce valné zhromaždenie Banskoštiavnickej baníckej spoločnosti za účasti 46 zástupcov, ktorí schválili jej názov: “Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok“, zvolili JUDr. Karabellyho za predsedu a 22 členov riadiaceho výboru a kontrolnej komisie: Ing. Eduard Rada, Ing. L. Sombathy, Ing. Radomír Gazdík, Ing. Durbák, Michal Kašiar, Ing. Milan Hock, CSc., Ing. Vladimír Gallo, Ing. Michna, PhDr. RNDr. Ján Novák, CSc., Ing. Anton Kolárik, Ing. Ivan Herčko, CSc., Jozef Osvald, Ing. Richard Kaňa, Ing. Ján Smolka, PhDr. Jozef Labuda, CSc., Ing. Eugen Kladivík, CSc., Ing. Marián Adamský a Ing. Dalma Štepáneková. Z príležitosti ustanovujúceho valného zhromaždenia sa uskutočnil aj šachtág. K dátumu založenia mal banícky spolok zaregistrovaných 50 členov a disponoval s finančnou hotovosťou, prevzatou zo zaniknutej ZP SVTS, vo výške 5 698,-Kčs. Jednou z prvých aktivít spolku bolo fáranie v dedičnej štôlni Glanzenberg dňa 21.12.1992, počas ktorého sa zrodila myšlienka na jej sprístupnenie pre fáranie k pamätným tabuliam, osadeným pod tzv. cisárskymi schodmi z príležitosti návštev významných panovníckych osobností v Banskej Štiavnici.

Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok
Kammerhofská 20, 969 00 Banská Štiavnica
tel: 045/692 08 66

zivotbs.sk