Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zaujímavosti

Ve středním Atlantiku chybí zemská kůra
zdroj: www.osel.cz
pridané:
9.3.2007

Britští vědci zjistili, že ve středu Atlantického oceánu existuje oblast velká tisíce čtverečních kilometrů, která, jak se zdá, je bez patřičně silné a pevné povrchové vrstvy. Zemská kůra, která jinde dosahuje mnohakilometrové hloubky, zde tvoří jen slupečku mající 3 000 metrů.

Geolog specializující se na mořské dno Dr. Chris MacLeod ze School of Earth o tomto poznatku říká: „Je to jako otevřená povrchová rána Země. Otázkou je, jestli tam byla stále? Nebo to je něco, co tu a tam vzniká a zase zaniká za obrovských geologických poruch? Pokud se jedná o poruchu obrovského rozsahu, kdy a jak vzniká a co s sebou přináší?“

Naše Země se skládá ze tří soustředných sfér: kůry, pláště a jádra. Přechody mezi těmito sférami se nazývají plochy nespojitosti (diskontinuity). Tyto plochy vyjadřují náhlé změny chemických a fyzikálních vlastností. Kůru od pláště odděluje tzv. Mohorovičičova plocha diskontinuity, na níž se odrážejí a lomí vlny vznikající při zemětřesení. Zemská kůra má také  plochy nespojitosti, ale ty nejsou souvislé. Zemská kůra je tvořena vrchní žulovou (granitovou) a spodní čedičovou (bazaltovou) vrstvou. Mezi nimi je plocha nespojitosti nazývaná Conradova plocha. Mocnost, lidově tloušťka zemské kůry se v průměru uvádí okolo 35 km. Tak silnou kůru máme také u nás v Českém masívu. Kůra je silnější na kontinentech a slabší pod oceány. Mocnost zjištěná Chrisem MacLeodem je ale něco zcela výjimečného, co se nikde jinde nevyskytuje, nebo o tom nevíme.

Aby se MacLeod pokusil dovědět o této anomálii více, připravuje se svým týmem expedici, která tuto oblast navštíví. Vůdčí osobností bude geolog profesor Roger Searle z Durham University. Pátrání se bude týkat lokality, která je zhruba na půli cesty mezi Kapverdskými ostrovy a Karibikem.

Expedice provede mapování sonarem a zhotoví mapu dna. Robotickým vrtným zařízením odebere vzorky dna. Ty poskytnou jedinečnou možnost podívat se, jak vypadá plášť Země, který je jinde hluboko pod povrchem.

Vrtné zařízení bude na dně odebírat vzorky. Osádka bude mít k dispozici britskou výzkumnou loď RRS James Cook. Výsledky bádání mají být k dispozici prostřednictvím živého vysílání z lodi. Loď bude mít vlastní webové stránky, které budou volně přístupné a veřejnost bude moci sledovat každodenní činnost na lodi a komentované výsledky získaných údajů. Pramen: Cardif University

osel.cz