Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zaujímavosti

O tajomnom potomkovi Keltov
zdroj:
Banská Štiavnica 7x7, E.Bujnová, I.Chovanová, Ľ.Lužina, J.Roháč, I.Roháčová, M.Šimkovic, 2003
pridané:
2.5.2007

Vari najstaršími baníkmi v Štiavnických vrchoch boli Kelti z kmeňa Kotínov, dobrí kováči a remeselníci. Pred dvetisíc aždvetisíc dvesto rokmi tu hľadali a ťažili ušľachtilé kovy a zo štiavnického striebra razili svoje mince. Aj oni patria medzi našich predkov a popri dedičstve starých Slovanov a ďalších kmeňov a národov, ktoré obývali slovenské územie, žije v nás aj keltské dedičstvo. Možno je skryté okrem iného v jadre povestí, ktoré sa v našom kraji zachovali z najdávnejších čias... Jedna z nich hovorí o mužovi, ktorý sa volal Finn Holdubrix, čo by malo v keltskom jazyku znamenať „soľ“, „voda“ a „kráľ“.

Tohto liečiteľa a kúpeľného majstra vraj vychovali škótski benediktíni a veľa poznatkov získal od templárov. Podľa vtedajšieho zvyku sa po skončení štúdií vydal na cestu do Svätej zeme a po návrate sa rozhodol pre „zelenú obetu“, teda pre pustovnícky život. Holdubrixa pokladali za muža s mimoriadnymi schopnosťami a tajuplnou duchovnou silou.

On sám veril, že jeho schopnosti a sila pochádzajú z „Božieho prasvetla, z Múdrosti, skrze ktorú vzniklo všetko a bez ktorej nevzniklo nič, z Ducha svätého, teda tej večnej sily, ktorá prúdi vesmírom, všetko udržiava pri živote a z milosti Božej, nie ľudskou zásluhou obnovuje a napája naše duše“. Svoje schopnosti využíval na liečenie. Kdesi na Starom meste zriadil kúpele, kde sa staral najmä o baníkov skaličených prácou v podzemí. Kúpali sa tu vminerálnej vode a v šalviovom odvare, dostávali zábaly z liečivého bahna. Rany im vymýval vínom a octom, aby sa im zahojili všetky jazvy na tele aj na duši.

Hovorilo sa, že na svojich cestách získal aj isker, rastlinu nesmrteľnosti, a šťavu kimla-kima, ktorou sa obyčajné kovy dali premieňať na drahé. A tak sa vraj našli ľudia, ktorí ho chceli o tieto vzácnosti okradnúť. Jednu noc ho v jeho chyži prepadli a mučili, aby z neho vymámili, kde ich má skryté. Holdubrix v trápení vypustil dušu, ale mučitelia sa nič nedozvedeli. Po jeho smrti vraj mnohí pátrali po tajných záznamoch pustovníka, lež márne. Hovorí sa, že naposledy sa o to pokúsili dvaja cudzinci z Brandenburska, ktorí s týmto cieľom prišli do Štiavnice koncom roka 1585. Nič nenašli, iba čo prišli o život.

Banská Štiavnica 7x7, E.Bujnová, I.Chovanová, Ľ.Lužina, J.Roháč, I.Roháčová, M.Šimkovic, 2003