Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zaujímavosti

Staré banské diela - Novoveská Huta
zdroj: www.zataze.sk
pridané:
24.7.2007

Kraj: Košický, Okres: Spišská Nová Ves, Obec: Spišská Nová Ves, mestská časť Novoveská Huta, Typ: Halda po ťažbe uránu, Prieskum: Nezabezpečená, neoplotená halda, voľný prístup, dlhodobo zvýšená rádioaktivita v obci a okolí

V Novoveskej Hute po bývalej ťažbe uránovej rudy zostali obrovské haldy zvyškovej rudy, ktorých sanácia nebola doposiaľ, ani po približne 30 rokoch, vykonaná. Na niektorých miestach síce už rastie tráva a zriedka aj stromy, stále však zostávajú problémom. Zvýšená rádioaktivita nielen v ich tesnom okolí znamenala pre obyvateľov stavebnú uzávierku až do roku 1993. Dnes možno svitá nádej na odstránenie týchto háld, no za cenu obnovenia ťažby. To by pre obyvateľov, ktorí v Novoveskej Hute počítajú s rozvojom cestovného ruchu a turizmu, znamenalo zbytočne vyhodené peniaze do rozvoja v tejto oblasti.


Novoveská Huta

V minulosti ťažbu a prieskum na ložisku uskutočňoval Uránový prieskum, š.p. prevažne v rokoch 1975 – 1985. Posledné prieskumné vrty sa uskutočnili v roku 1991 kvôli nízkym cenám uránu.

V Košickom samosprávnom kraji sú namerané najvyššie hodnoty uránu na celom Slovensku. Jednou z takýchto lokalít je aj Novoveská Huta, mestská časť Košíc, kde sú aj vodné zdroje obohatené pomerne vysokým množstvom radónu.

Okrem záťaže po bývalej ťažbe uránu sa v obci nachádza aj stále využívané ložisko sádrovca.  Toto ložisko je prvýkrát spomínané už v roku 1782 a predstavuje pre obyvateľov dlhodobú záťaž najma vplyvom zvýšenej prašnosti a hlučnosti.

zataze.sk