Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zaujímavosti

Nálezy souvků z jižního Norska na Ostravsku
zdroj: http://www.osel.cz
pridané:
29.7.2015

Území České republiky bylo naposled dotčeno čelem kontinentálního ledovce v předposlední velké době ledové (přibližně před 180 000 – 230 000 lety). Ledovcové sedimenty z tohoto zalednění vystupují místy na povrch. Sedimenty z předcházejícího zalednění (před 420 000 – 480 000 lety) jsou zpravidla uloženy hlouběji.

Viac: http://www.osel.cz/8342-nalezy-souvku-z-jizniho-norska-na-ostravsku.html

http://www.osel.cz