Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zaujímavosti

Nový pohled na formování Země a Marsu
zdroj: www.osel.cz
pridané:
28.11.2007

Země a Mars byly pravděpodobně v raném období formování „přikryty izolační vrstvou“, která značně zpomalila chladnutí a tuhnutí obou planet.

Tým vědců z JSC (NASA"s Johnson Space Center, Houston), LPI (Lunar a Planetary Institute, Houston) a UCD (University of California, Davis) zjistil, že terestrické planety (planety podobné Zemi a Marsu) možná zůstávají v raném období tekuté mnohem déle než vědci předpokládali - desítky milionů let. Objevy ukazují, že obě planety chladly pomaleji než si vědci mysleli na základě známého mechanismu, který je potřebný k tomu, aby udržel nitro planet horké.

Tyto nová data pomohou odhalit ranou historii planet. Důkazy o procesech z tohoto období jsou uchovány na Marsu, zatímco na Zemi byly „vymazány“. Proto je výzkum Marsu nejlepší příležitostí k tomu, abychom porozuměli i formování naší Země.

Vědci si myslí, že samotná tvorba kůry nemůže být odpovědna za pomalé chladnutí magmatických oceánů, které lze pozorovat na velkých planetách. Nové poznatky z Marsu ukazují spíše na to, že původní primitivní atmosféra fungovala jako izolátor. „Primitivní atmosféra, složená převážně z vodíku zbylého z akrece nitra kamenné planety, byla odstraněna pravděpodobně při srážkách asi 100 miliónů let po vytvoření planety,“ tvrdí Debaille.

Pomocí hmotnostních spektrometrů v JSC a UCD Debaille a její kolegové provedli přesná měření izotopu neodymu v 9 vzácných marťanských meteoritech, nazvaných shergottites. Shergottites – skupina meteoritů z Marsu pojmenovaná po prvním identifikovaném vzorku, který 25. srpna 1865 dopadl u Shergotty (Indie). V jejich složení převládají v první řadě pyroxeny a živce. Astronomové je zkoumali proto, že jejich chemické složení je považováno za „otisk prstu“, který přináší informace o velmi rané historii Marsu.

„Tyto kousky kamene vznikly jako roztavená láva hluboko v nitru Marsu a při erupci se dostaly na povrch,“ řekl Brandon. Mars je vyvrhl do vesmíru. Na Zem byly doručeny jako meteority.“ Meteority z Marsu jsou obrovskou pokladnicí informací. Také proto se Mars dostal do ohniska zájmu rozsáhlého vědeckého výzkumu.

Kovový prvek samarium má dva radioaktivní izotopy, které se rozpadají ve známém poměru k oběma izotopům neodymu. Přesná měření množství izotopů neodymu Debaille použila jako radiometrické hodiny k odvození doby, kdy se formovaly jednotlivé meteority v marťanském nitru.

„Očekávali jsme, že byly všechny utvořeny současně,“ řekla Debaille. „Ale zjistili jsme, že shergottites vznikaly ve dvou různých obdobích.“ První se vytvořil 35 miliónů let po vzniku Sluneční soustavy, nejmladší asi 110 miliónů let po jejím vzniku.

„Nejposlednější modely pro magmatické oceány ukazují, že tuhnou až několik miliónů let, což je překvapující,“ řekl Brandon. „Musí existovat nějaký typ izolační přikrývky, něco jako skalnatá kůrka nebo silná atmosféra, která držela marťanské nitro horké.“

osel.cz