Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zaujímavosti

Rubikova kocka v strede Zeme?
zdroj: www.equark.sk
pridané:
21.2.2008

Švédski vedci priniesli dôkaz podporujúci ich novú teóriu o štruktúre jadra Zeme. Zistenia môžu byť dôležité pre pochopenie ochladzovania Zeme a stability magnetického poľa našej planéty.

Dlho sa vie, že vnútorné jadro Zeme, guľa s polomerom asi 1200 km, je tvorené najmä železom. Seizmické pozorovania ukázali, že elastické vlny cez jadro prechádzajú rýchlejšie v smere zemskej osi ako v smere rovníka. Ide o doteraz nevysvetlený fenomén. Pri vysokých teplotách, ktoré sú v jadre by cez neho mali prechádzať vlny rovnakou rýchlosťou bez ohľadu na ich smer.

Vedci z Uppslaskej univerzity priniesli vysvetlenie tejto vlastnosti. Už v roku 2003poblikovali silný teoretický dôkaz toho, že jadro Zeme má štruktúru kryštálu tvaru kocky, ktorá má napriek svojej symetrickosti prekvapivo vysokú úroveň elastickej anizotropie, čo znamená, že fyzikálne vlastnosti sa menia podľa smeru, v ktorom ich sledujeme. Teória o kryštalickej štruktúre odporuje predchádzajúcemu pohľadu na zemské jadro, od jej zverejnenia je však podporované množstvom experimentov aj teoretických dôkazov.

Vedci najnovšie zverejnili výsledky simulácií reprodukcie seizmických vĺn v železe v podmienkach zemského jadra. Ukázali, že údaje sa líšia o 12% v závislosti od smeru. Najskôr vypočítali trajektórie pohybu pre niekoľko miliónov atómov, ktoré boli v silnej vzájomnej interakcii. Zistili, že priestorovo centrovaná kubická štruktúra je jedinou štruktúrou, ktorá korešponduje s experimentálnym pozorovaním.

Rovnováha tepla v Zemi rovnako ako aj magnetického poľa závisí od množstva tepla, ktoré je vo vnútornom jadre planéty. To zase závisí od kryštalickej štruktúry železa v jadre. Predchádzajúce odhady vychádzali zo šesťuholníkovej štruktúry železa.

Objav podľa vedcov otvára nové možnosti pochopenia minulosti, súčasnosti a budúcnosti našej planéty.

Priestorovo centrovaná kubická štruktúra vytvára kocku s atómom v každom vrchole a aj v strede kocky. Jej hlavná diagonála je v smere zemskej osi, čo umožňuje šírenie zvukových vĺn v železe pozorovanými rýchlosťami.

equark.sk