Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zaujímavosti

Horninový cyklus
zdroj: www.minsocam.org
pridané:
13.4.2008

Horniny sú vlastne (okrem vody) najrozšírenejší materiál na povrchu Zeme. Sú to prirodzene vznikajúce agregáty zložené z jedného alebo viacerých minerálov.

Horniny rozdeľujeme na tri základné skupiny podľa toho ako boli sformované: vyvrelé, sedimentárne a metamorfované. Každá skupina obsahuje súbor hornín, ktoré sa odlišujú od ostatných rozmerom "zrna", tvarom a usporiadaním.

Horninový cyklus je zjednodušená ilustrácia, ktorá slúži na objasnenie, ako sa jednotlivé typy hornín premieňajú na iné a ako geologické procesy zmenia jeden druh horniny na iný počas geologických období. Tektonické pohyby (dosková tektonika) sú dôležité pre "recykláciu" horninového materiálu a sú hnacou silou horninového cyklu.

minsocam.org