Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zaujímavosti

Duchové promluvili o dávném zemětřesení
zdroj: www.osel.cz
pridané:
17.4.2008

Představu o síle zemětřesení, jež může postihnout americký Seattle si vědci udělali z indiánských pověstí. Sališové z pacifického pobřeží si předávají po staletí pověsti, jejichž kořeny sahají k zemětřesení z roku 900 našeho letopočtu.

Indiáni kmene Sališů mají o příčinách zemětřesení jasno. Vyvolávají je mocní duchové, tzv. yahos. To se pak nejen třese země, ale bouří moře a řítí se hory.

Sališové obývali odedávna oblast dnešního Seattlu, kudy prochází zlomová linie. Seismologové vědí, že tady bylo naposledy velké zemětřesení kolem roku 900. Dosáhlo zřejmě síly 7,4 stupně Richterovy škály. Napáchalo na řídkém sališském osídlení děsivé škody. K vážným zemětřesením provázeným vlnou tsunami dochází rovněž v případech, kdy se nepohodne mýtický „bouřkový pták“ s velrybou.

 

Odborníci varují, že se taková katastrofa může v blízké či vzdálenější budoucnosti opakovat. Následky by asi byly horší, protože tu dnes žije kolem čtyř milionů lidí. Geologové našli neklamné známky obřích sesuvů půdy, zdvihů i poklesů zemské kůry a dokonce i velké tsunami. Seismoložka Ruth Ludwinová ale měla dojem, že obraz katastrofy je stále ještě velmi neúplný a že vlastně netušíme, jaká katastrofa může na oblast Seattlu udeřit. Spolu se svými kolegy proto vyslechla sališské pověsti o yahos. Zjistila, že vyprávějí o zjevení zemětřesných duchů přinejmenším v deseti lokalitách nacházejících se mimo oblast hlavního zlomu. V těchto místech probíhají mnohem menší zlomy napojené na hlavní zlom procházející pod Seattlem.

„Kdybych neslyšela ty příběhy, tak bych v těch lokalitách nikdy nepátrala,“ přiznává Ludwinová.

Pátrání odhalilo jasné důkazy o obrovských sesunech, ke kterým při zemětřesení došlo na „bočních“ zlomech.Tak to aspoň vidí jedna ze znalkyň sališských mýtů pětaosmdesátiletá Helma Wardová.Rozsah  škod při budoucích zemětřeseních tedy může být mnohem větší, než se tušilo.

Ludwinová si stěžuje, že nemůže pro pokračování výzkumu získat grant. Instituce udělující prostředky na výzkum v přírodních vědách ji odkazují na zdroje určené pro humanitní vědy (vždyť přeci „sbírá pohádky“). Instituce financující humanitní vědy ji ale odkazují na zdroje určené pro výzkum v přírodních vědách (vždyť je to konec konců seismologie, ne?). Ale možná si jen zodpovědní grantoví kapitáni uvědomili, že je oběti k usmíření yahos vyjdou laciněji než letitý  výzkum nějaké potrhlé vědátorky. Navíc jde usmíření yahos přímo po příčině možných problémů a je to preventivní krok.

osel.cz