Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zaujímavosti

Zemetrasenie v San Franciscu v roku 1906
zdroj:
http://geology.about.com
pridané:
15.6.2008

Životom kypiace mesto sa začiatkom minulého storočia stalo obeťou kolosálneho zemetrasenia a následného požiaru. Znovupostavenie z ruín a rýchle obnovenie života v zničenej metropole získalo San Franciscu uznanie a veľké sympatie. Dedičstvo týchto osudných dní vydržalo mestu až do dnešných čias.

Hlavné otrasy a požiare

Najväčšie otrasy zeme začali na zlome San Andreas, ktorý prechádza neďaleko mesta 18. apríla 1906 o 5:12 hod. Až po mnohých rokoch výskumníci potvrdili, že malo magnitúdu až 7-8 stupňov. Prudké otrasy trvali len okolo 60 sekúnd. Otrasy sa rýchlo šírili na sever a na juh až do vzdialenosti 430 km. Niektoré časti povrchu sa zdvihli až o 6 metrov. Na konci dňa bolo San Francisco zrovnané so zemou a rozsiahle požiare dokonali zvyšok skazy.

Požiare horeli viac ako tri dni, vodné zdroje, poškodené zemskými pohybmi sa zmenšili na slabé pramienky. Dodnes volajú "Sanfrancišťania" katastrofu z roku 1906 Veľké zemetrasenie a požiar - aj keď sú obidve príhody súčasťou jedného veľkého nešťastia. Rozdelenie "kalamity" na dve menšie im snáď len uľahčilo vyrovnať sa so skutočnosťou.

Znovuvybudovanie mesta

Následkom asi každého veľkého zemetrasenia je rýchla snaha o návrat k normálnemu životu. Noviny a občianski lídri ubezpečovali, že zemetrasenie urobilo vlastne strednú Kaliforniu bezpečnejšou. Pravidlá pre stavbu budov sa po zemetrasení stali oveľa prísnejšie. zničená krajina sa rýchlo vybudovala, hneď po odstránení trosiek. Trosky sa často využívali na vyplnenie (vyrovnanie) zníženín a prepadlísk - napríklad na severe mesta.

Na tomto mieste sa v roku 1915 konala veľká Panamsko-Pacifiská výstava, ktorá bola zároveň signálom o tom, že San Francisco sa vracia do života (hoci po mnohých rokoch sa budovy postavené na tomto mieste zrútili počas zemetrasenia v roku 1989). Rýchlosť znovuvybudovania mesta mu dala vlastne aj dnešný charakter, veľká časť domov je postavená v rovnakom štýle. Mesto znovu získalo svoj lesk a pozíciu najvýznamnejšieho sídla amerického západu. Populácia sa postupne obnovila, mnohí sa navrátili po rokoch strávených v táboroch. Niektoré z prechodných obydlí v ktorých našli obyvatelia svoj dočasný domov sa zachovali dodnes.

Dedičstvo katastrofy

Charakteristický "duch" San Francisca sa postupne navrátil do mesta. Vybudovala sa nová infraštruktúra - prakticky od základu, do značnej miery pomohli obnove verejné zbierky. Táto na tú dobu skvelá práca sa stala aj základom dlhodobej prosperity mesta. A farbistý príbeh veľkého zemetrasenia sa stal prvkom mestského imidžu a kultúry.

Každoročne 18. apríla skoro ráno sa pamätníci a priatelia stretávajú pri pripomienke výročia zemetrasenia. Výročie už prekročilo stovku, takže sa stretávajú hlavne deti preživších alebo tí, ktorí boli počas zemetrasenia ešte deťmi. Tzv. Aliancia stého výročia zemetrasenia z roku 1906 je zložená z mnohých agentúr, korporácií, múzeí a snaží sa udržať živú spomienku na túto udalosť.

Zrodenie modernej seizmológie

Hneď po zemetrasení "nabehli" do akcie geológovia. Rýchlo bola vymenovaná komisia pod vedením Andrew Lawsona z univerzity v Berkeley. Za dva roky zostavila mapy, fotografie a osobné spomienky z celého postihnutého regiónu. Takzvaná "Lawsonova správa" publikovaná "Carnegie Institute" sa stala zlatým štandardom pre vyšetrovania podobných prírodných katastrof.

Harry F. Reid, vedec - geológ z Univerzity Johna Hopkinsa, ktorý bol aj členom komisie vytvoril na základe výsledkov vyšetrovania zemetrasenia z roku 1906 vlastnú teóriu o vzniku zemetrasení. Táto vysvetľuje vznik a opakovanie sa zemetrasení v závislosti od vzniku napätia a jeho prudkého uvoľňovania vo veľkých horninových blokoch - dodnes predstavuje jeden zo "základných kameňov" chápania vzniku zemetrasení. Niektoré pamiatky na veľké zemetrasenie stoja v San Franciscu dodnes. Preklad: ts

geology.about.com