Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zaujímavosti

Ľad na Marse
zdroj: www.geology.com
pridané:
26.6.2008

Fotografie nasnímané niekoľko dní po sebe ukázali "kocky" svetlého materiálu, ktoré "zmizli" z plytkého výkopu, ktorý v svojej blízkosti urobila sonda Phoenix. Jediné logické vysvetlenie je, že materiálom bol ľad, ktorý sa po štyroch dňoch odparil - sublimoval. Tento istý materiál bol odkrytý aj v iných výkopoch - vedci sa domnievajú, že aj to je ľad

Cieľom misie Phoenix Mars Lander je práve hľadanie ľadu (zmrazenej vody) v plytkých podpovrchových vrstvách na Marse. Hľadanie ľadu pod povrchom by mohlo poskytnúť dôležité informácie o chemických procesoch, ktoré sa na Marse odohrávali a odohrávajú, alebo dokonca o existencii života pod povrchom.

U nás na Zemi hrá voda veľmi dôležitú úlohu v mobilizácii a doprave rozpustených látok, pri tvorbe ložísk nerastných surovín a udržaní života. Je možné dôvodne predpokladať, že podobné deje sa mohli alebo dokonaca môžu odohrávať aj pod povrchom Marsu. Drobné kocky belavého materiálu zmizli z "interiéru" priekopy, kde ich odfotografoval Phoenix, preto sú vedci presvedčení, že tento materiál bola zmrazená voda, ktorá sa odparila po tom ako bola odkrytá.

"Musí to byť ľad," povedal jeden z vedcov - P.Smith z arizonskej univerzity v Tucsone. "Tieto malé úlomky úplne zmizli v priebehu niekoľkých dní - to je dokonalá dôkaz toho, že sa jedná o ľad. Položili sme si aj otázku, či to nemohla byť soľ - táto to však nemôže urobiť."

Kúsky materiálu boli ponechané na dne priekopy neformálne nazvanej "Dodo-Goldilocks" (Dodo-Zlatovláska) keď ho robotická ruka rozšírila 15 júna 2008. Niektoré boli preč už 19. júna.Phoenix začal pomocou robotickej ruky kopať na ďalšom mieste s tvrdším povrchom, ktorý vo vedcoch vzbudzuje nádeje na odhalenie kompaktnejšej vrstvy ľadu.

Vedecký tím Phoenixu strávil teda 19. jún analyzovaním nových obrázkov.

Štúdium nových výsledkov z nového výkopu "Snow White 2" (Snehovo biely), ktorý sa nachádza napravo od "Snow White 1". Ray Arvidson z Washington University v St Louis, spolutvorca robotickej ruky povedal: Kopali sme a výkop odhalil tvrdú vrstvu v rovnakej hĺbke ako je ľadová vrstva v našom ďalšom výkope."V 24. marťanskom dni (Sol) Phoenix predĺžil prvý výkop v strednej časti polygónu na "Wonderlandskej" strane. Po krátkom kopaní robotická ruka narazila na pevnú vrstvu a po troch ďalších pokusoch o kopanie šiel do udržiavacej polohy. Taká to akcia sa očakáva vtedy, keď ruka narazí na tvrdý povrch.

Medzitým sa pracuje v tíme Lockheed Martin Space Systems v Denveri na softvérovej záplate, ktorá by sa na Phoenix mala dostať v priebehu niekoľkých dní, takže vedecké dáta budú môcť byť uložené v prípade potreby na palube.

Misiu Phoenix vedie vedie Smith z Arizonskej univerity, v spolupráci s JPL a Lockheed Martin so sídlom v Denveri. Medzinárodné príspevky pochádzajú od Canadian Space Agency, University of Neuchatel, Švajčiarsko; univerzít v Kodani a v Aarhusu, Dánsko, Max Planck Institut, Nemecko, a finskeho meteorologického ústavu. Preklad: ts

geology.com