Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zaujímavosti

Ružomberok - Biely Potok - odstrely v neďalekej "bani"
zdroj: www.rkhlas.sk
pridané:
14.7.2008

V aktuálnom čísle dolnoliptovského časopisu Ružomberský hlas vyšiel rozhovor so starostom mestskej časti Biely Potok, ktorá už je po dlhé roky "sužovaná" otrasmi, hlukom a prachom z neďalekého kameňolomu (ktorému sa tu všeobecne hovorí baňa). Časť rozhovoru, ktorá sa týka lomu uvádzame:

- Ďalšou témou, ktorá už dlhšie trápi obyvateľov Bieleho Potoka, sú nepríjemné odstrely v neďalekej bani. Ľuďom dokonca vraj praskajú múry v domoch, na kostole sa objavili výrazné trhliny a škáry, o čom sme už dávnejšie informovali aj v našich novinách. Čo je nové v tejto oblasti?

- Agrodružstvo Belan, ktoré vykonáva odstrely v bani, nás nedávno požiadalo o povolenie svojej činnosti tohto charakteru aj pre tento rok. Stanovisko nášho výboru mestskej časti bolo napokon kladné, a to na základe vyjadrenia, ktoré priniesli F. Staš a J. Pekár z Agrodružstva Belan. Po predložení podkladov od F. Staša sme mohli nahliadnuť na podpísané dokumenty, kde niektorí zainteresovaní spoluobčania, ktorí sa zúčastnili skúšobných odstrelov v bani svojim podpisom deklarovali, že tieto odstrely boli v norme. Na základe týchto správ výbor mestskej časti dal kladné vyjadrenie na ťažbu bane v roku 2008 za určitých podmienok.

- Čiže baňa dostala od výboru mestskej časti Biely Potok kladné stanovisko. Aj vy ste hlasovali za povolenie?

- Nie. Bol som proti. Je potrebné si uvedomiť, že naše stanovisko aj tak nemá rozhodujúci charakter. Otázku povoľovania odstrelov v bani rieši výhradne Banský úrad. V rámci výboru sme však napokon súhlasili s činnosťou a vykonávaním odstrelov počas tohto roku s tým, že dávky trhaviny počas odstrelov nebudú v žiadnom prípade zvyšované.

- Aj pán farár upozornil na poškodzovanie kostola, zrejme vplyvom odstrelov v bani....

- Áno, viem o tom a viackrát som sa s ním stretol a rozprával o tomto probléme. Je to aj náš kostol, čiže aj naša zodpovednosť za jeho osud. Mali by sme stáť za tým, aby sme eliminovali jeho poškodenie. Pána farára som napokon prehovoril ku kladnému stanovisku s tým, že nám Agrodružstvo Belan pomôže pri oprave schodov a pravidelne budú čistiť vjazd na cestu. Koncom roka totiž bude musieť Agrodružstvo Belan požiadať Banský úrad o povolenie ťažby na ďalších desať rokov. Sme teda zvedaví na ich činnosť v tomto roku. Či dodržia dohodnuté podmienky. Ak sa tak nestane a ľudia z Bieleho Potoka budú nespokojní, využijeme všetky dostupné prostriedky na zastavenie odstrelov z bane.

- Prejdime na ďalšiu tému s tým, že k odstrelom z bane sa v prípade zhoršenia situácie môžeme na stránkach Ružomberského hlasu kedykoľvek vrátiť...

PS: Lom je náleziskom zaujímavých limonitov, niekedy v peknom krustovitom alebo obličkovitom vývoji. Málo známa ale vďačná lokalita.


Pohľad z vrchu Sidorovo na časť Bieleho Potoka.
Foto: sk.wikipedia.org

rkhlas.sk, RS