Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zaujímavosti

Pružné sedimenty jako zesilovače tsunami
zdroj: www.osel.cz
pridané:
10.8.2008

Mořské dno není jenom samá skála. Místy ho tvoří vrstvy mladých sedimentů, které jsou v každém ohledu úplně jiné, než skalnaté mořské dno. V poslední době se objevily názory, že by tento napohled nepříliš pozoruhodný rozdíl mohl stát za brutální silou tsunami v Indickém oceánu v roce 2004.

Výpočty, které s kolegou provedl Denys Dutykh z École Normale Supérieure ve francouzském Cachanu ukazují, že by právě opomenutí pružných sedimentů mohlo být důvodem, proč bylo zemětřesení a následné tsunami mnohem silnější, než předpokládaly původní počítačové modely.

Podle autorů je nejúčinnějším zesilovačem mořského zemětřesení sediment o síle kolem 25 procent hloubky zemětřesného zlomu. V případě indonéského zemětřesení se prakticky naplnil nejhorší možný scénář, protože v oblasti jsou sedimenty silné zhruba 3 kilometry a zlom měl hloubku 25 kilometrů. Nakolik se badatelé trefili do reality ukáže až test jejich modelu při předpovědi zemětřesení budoucích.

osel.cz