Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zaujímavosti

Předpověď zemětřesení
zdroj: www.osel.cz
pridané:
14.8.2008

Ačkoliv se technika měření různých veličin v seismologii v posledních několika desetiletích vyvíjela velikou rychlostí, stále zůstává velmi obtížným úkolem změřit a vyhodnotit takové změny v zemské kůře, které by mohly být využity k včasné a přesné předpovědi zemětřesení.

Paul Silver: “Detekce změn napětí v zemské kůře, před tím než nastane zemětřesení, je pro seismology Svatým grálem již roky a motivuje náš výzkum.”

Vypadá to, že nyní by mohl nastat v oblasti předpovídání zemětřesení obrat k lepšímu. Vědcům se podařilo změřit změny v rychlosti seismických vln, jež předcházely dvě menší zemětřesení. V jednom případě to bylo o více než hodin 10 dříve a v druhém o 2 hodiny. Výsledky těchto měření, publikované v červencovém vydání časopisu Nature, jsou znamením mnoha příslibů pro budoucí úspěšné předpovídání zemětřesení.

Paul Silver z Department of Terrestrial Magnetism na Carnegie Institution for Science představuje postup: “Použili jsme speciálně navržený systém k vytvoření a zaznamenání sesmických vln před začátkem, v průběhu a po skončení dvou zemětřesení na zlomu San Andreas. V laboratoři se ukázalo, že rychlost seismických vln se liší podle úrovně napětí, které vzniká v důsledku otevření a uzavření prasklin v zemské kůře. Pokud by to měla být pravda i v terénu, pak by se měření změn v rychlosti těchto vln mohlo stát metodou k měření narůstajícího napětí, které je znamením blížícího se zemětřesení.“

Seismologové se již desítky let snažili měřit tyto rychlostní změny, ale teprve nedávno se jim, díky dokonalejší technice, podařilo získat potřebnou přesnost a spolehlivost měření.

Experiment probíhal po dobu dvou měsíců v kilometr hlubokých šachtách v San Andreas Fault Observatory at Depth (SAFOD) v Parkfieldu v Kalifornii. Seismologové měřili rychlost vln na zlomu a jejich změny v čase.

Fenglin Niu z Rice University: “Měříme seismické vlny, což nám umožňuje zachytit změny odehrávající se hluboko v zemské kůře, kde se zemětřesení objevují, a to může být obtížně pozorovatelné konvenčními povrchovými přístroji.”

Nejprve kalibrovali svůj “měřič napětí” pro měření změn rychlosti podle známého zdroje napětí - barometrického tlaku. Už v předchozí studii totiž Silver a jeho kolegové zjistili, že rychlost seismických vln je čímsi ovlivňována a po dlouhém pátrání objevili příčinu, kterou byl barometrický tlak. Stejná věc se potvrdila i v této studii: vyšší barometrický tlak se shodoval s vyšší rychlostí seismických vln, v důsledku uzavírání drobných prasklin v zemské kůře.

Výzkumníci objevili i další odchylky v rychlosti vln. Nejzajímavější se ukázal být signál zachycený v průběhu dvouměsíčního monitorovacího období, který nesouvisel se změnami barometrického tlaku. “Zjistili jsme, že tato odchylka se objevila v čase největší místní události - zemětřesení třetího stupně - a co je důležité, začala více než 10 hodin před vlastní událostí. Podobně byl zachycen i druhý signál, předcházející zemětřesení o celé dvě hodiny.

Tyto preseismické změny odpovídaly výsledkům laboratorních pokusů, které poukazují na předzvěsti zemětřesení, zejména na přibývání hustoty mikroskopických prasklin, které předcházely vzniku zemětřesení,” dodává Paul Silver a svůj výzkum komentuje i ve video rozhovoru  (vyžaduje QuickTime).

“Objevení těchto preseismických signálů je pro nás velkým povzbuzením a plánujeme další sérii pokusů k jejich rozšíření tak, abychom lépe porozuměli jejich načasování a fyzikálním základům,” uzavírá Niu.

osel.cz