Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zaujímavosti

Desatero přikázání zlatokopa
zdroj: www.zlatokop.cz
pridané:
17.8.2008

Desatero přikázání zlatokopa z originálu THE MINERS TEN COMMANDMENTS z roku 1853 od J.M.Hutchingse

I.

Nebudeš mít více než jednu jedinou koncesi

II

Nezfalšuješ povolení koncese a zřekneš se bídného pokušení zmocnit se pozemku přiděleného druhému.

III.

Nebudeš hledat nové ložisko, dokud tvůj claim nebude vyčerpán. Nepřineseš své peníze, svůj zlatý prach ani své počestné jméno ke hracímu stolu, protože jedenadvacet, ruleta, lancknecht, farao, poker a monte tě naučí, že čím více vsadíš, tím méně získáš.

IV.

Nebudeš vzpomínat, co dělají tví přátelé doma v den sabatu, protože srovnání s tím, co ty děláš zde, mohlo by pro tebe být nepříznivé. Po šest dnů kopej, kolik tvé tělo snese, poslední den však je neděle, ty ji využiješ k vyprání všech svých špinavých košilí, všech ponožek, dáš si do pořádku obuv, opravíš oděv, připravíš dřevo na příští týden, upečeš svůj chléb, uvaříš své vepřové a boby, aby ses nezdržoval, až se vrátíš domů po dlouhém, vyčerpávajícím dni. Jen tehdy, budeš-li pracovat pouze šest dnů, zničíš své tělo do dvou let, jestliže však se budeš dřít i v neděli, dosáhneš téhož již za šest měsíců.

V.

Nebudeš mysleti víc na své zlato nebo na to, jak je utratíš, aniž pošlapeš odkaz a životní zásady svých dobrých rodičů, aby sis nemusel nic vyčítat a nic tě netrápilo, až budeš zcela sám v zemi, do níž tě provázela láska a požehnání tvého otce a matky.

VI.

Nezahubíš své tělo prací na dešti, pokud máš na to, abys sobě zaplatil léky a lékaře. Nezničíš se ani tak, že budeš zpitý, ožralý, sťatý, omámený nebo zblblý tak, že bys jako hovado sklouzl od léků ke kořalce, od koktejlů k ginu, od punče k whisky, od grogu k rumu nebo vejcím, pančovaným alkoholem. Zatímco totiž propíjíš své peníze i poslední kabát, propaluješ si střeva a vraždíš sám sebe.

VII.

Nedopustíš, abys propadl malomyslnosti, ani nepomyslíš na návrat k domácímu krbu, dokud nenaděláš jmění, i kdybys nenarazil na mateční žílu nebo nenašel slibnou spáru a nepropadneš obavám, že po návratu domů budeš mít čtyři dolary na den a budeš muset zostuzen pracovat za pár stovek, což by bylo vše, co by sis zasloužil.

VIII.

Neukradneš motyku, lopatku ani rýžovací misku svému druhu, neodneseš bez jeho svolení náčiní, které mu náleží, ani si nevypůjčíš to, bez něhož se neobejde. Vypůjčené vrátíš nerozbité a nebudeš se nechávat o vrácení prosit. Nebudeš svého druha rozptylovat, bude-li on v pořadí na vodu. Nepřemístíš jeho kolíky, abys zvětšil svůj pozemek, ani nepodkopeš jeho hráz při sledování žíly, nebudeš vypírat svůj štěrk v jeho třídičce, ani vymývat svou dávku ve vodě jeho stavidla. Neodebereš vzorků ze společné do své misky, ani do své peněženky. Nepřipravíš svého druha o práci a jeho podíl, ani neukradneš zlatý prach svého spolubydlícího, neboť on, až tě odhalí, okamžitě svolá své přátele a nezabrání-li jim v tom zákon, oni tě pověsí nebo padesáti ranami zbičují nebo ti oholí hlavu a na tvář vypálí písmeno „V„ žhavým železem, aby si je všichni, zvláště pak Kaliforňané mohli přečíst při pohledu na tebe.

IX.

Nedopustíš, aby se k uším tvého souseda donesly falešné řeči o „dobrých nalezištích„ v horách, abys vyzrál na přítele vybaveného mezky, potravinami, přikrývkami a pracovním nářadím, které nemůže prodat. Neboť věz, že se o něco později vrátí, až přijde o vše až na pušku, kterou obrátí proti tobě a ty zemřeš jako pes.

X.

Neuzavřeš neslušný sňatek, ani neporušíš blaženost celibátu a nezapomeneš na nepřítomné dívky, aniž opomeneš svou první lásku, naopak budeš mít v úctě a vážnosti tu, která tak věrně čeká na tvůj návrat, ano, a která pokrývá polibky každý list od tebe v očekávání tvé osoby.

* Já pak přidávám ještě jedno přikázání k tvému chování. Máš ženu a dítka, jež miluješ víc než svůj život. Uchovávej je neustále ve své duši, aby tě posilovali a dodávali ti odvahu na tvé cestě až do dne, kdy budeš moci říci: „Jsem spokojen, vracím se!„ Až budeš na cestě ke svému domovu, oni ti půjdou v ústrety, aby tě přivítali, a ty se srdcem překypujícím poklekneš spolu s nimi před svým Otcem nebeským, abys jemu vzdal díky za to, že ti dopřál bezpečného návratu ve zdraví. Staniž se. Amen. J.M. Hutchings

http://www.zlatokop.cz/CKZ/