Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zaujímavosti

První obrázek marťanského prachu z Phoenixova mikroskopu
zdroj: www.osel.cz
pridané:
19.8.2008

Snímek z optického mikroskopu (vlevo nahoře) byl neformálně pojmenovaný „Sorceress“. Vpravo stejný vzorek viděný AFM (3D a 100krát víc zvětšený). Kredit: NASA/JPL-Caltech/University of Arizona/University of Neuchatel Částečky prachu - vyobrazená ve vyšším zvětšení než cokoli bylo kdy viděno (mimo Zemi) – mají tvar kuličky o průměru asi 1 mikrometr (1/1000 mm). Tato mikroskopická smítka prachu pokrývají Mars, zbarvují marťanskou obloha dorůžova, „krmí“ bouře, které pravidelně halí planetu a vytvářejí na Marsu zřetelně červenou půdu.

Urs Staufer (University of Neuchatel) „Je to první obrázek částečky na Marsu velikosti jílu. Velikost souhlasí s předpověďmi z barev, které jsou pozorovány při východech a západech Slunce na Rudé planetě,“ řekl Urs Staufer (University of Neuchatel, Švýcarsko), vedoucí pracovník společnosti, která dodala mikroskop AFM.

„Pořízení toho obrázku vyžadovalo mikroskop s nejvyšším rozlišením, který by fungoval mimo Zemi a se speciálně navrženou podložku, která by udržela marťanský prach,“ řekl Tom Pike (Imperial College London), člen vědeckého týmu Phoenix. „Vždycky jsme věděli, že zobrazování takto malých částeček bude technicky velmi obtížné.“

Trvalo velice dlouho (víc jak 10 let), než bylo vyvinuto zařízení, které je schopno pracovat v extrémních podmínkách v polárních oblastech na Marsu, který se nyní nachází ve vzdálenosti asi 350 miliónů km od Země.

Mikroskop atomárních sil - AFM (viz článek: " Nové možnosti dynamického mikroskopu atomárních sil ") ve třech směrech skenuje obrysy mikroskopických částeček pomocí ostrého křemíkového hrotu na konci miniaturní pružiny. Během snímání jsou „neviditelně“ jemné částečky zadržovány v sérii jamek vyleptaných do speciální křemíkové podložky. Křemíkové mikrodisky vyrobila Pikova skupina z Imperial College London.

Až dosud držel rekord v pořizování zvětšenin materiálu na jiných planetách Phoenixův optický mikroskop. Mikroskop atomárních sil AFM může zobrazit tvary částeček o velikosti asi 100 nanometrů (1/1000 tloušťky lidského vlasu), což je asi 100krát větší zvětšení než jaké poskytl Phoenixův optickým mikroskopem před dvěma měsíci.

„Mám radost, že mikroskop produkuje obrázky s takovými detaily, které nám pomohou porozumět Marsu,“ řekl Staufer. „Je to důkaz potenciálu mikroskopu. Nyní jsme připravení začít s vědeckými experimenty, které přidají novou dimenzi k měřením, které provedly jiné přístroje přistávacího modulu Phoenix.“ „Po tomto prvním úspěchu nyní pracujeme na vytvoření galerie portrétů prachu na Marsu,“ dodal Pike.

Extrémně jemný marťanský prach je medium, které na Marsu aktivně spojuje plyny v atmosféře s procesy v půdě. Proto je podle vědců až kriticky důležité jeho poznání pro pochopení prostředí na Marsu.

Částečka na obrázku z mikroskopu AFM byla součástí červencového vzorku nabraného robotickou paží z vyhloubeného příkopu „Snow White“ („Sněhurka“). Mikroskop na Phoenixu je součástí „stanice“ MECA (Microscopy, Electrochemistry and Conductivity Analyzer), která obsahuje optický mikroskop, AFM a otočný disk, který dodává vzorky.

187 (59K)

osel.cz