Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zaujímavosti

Štangarígel
zdroj: www.ubytovaniekrupina.sk
pridané:
26.8.2008

Predmetom ochrany je vrchol plochého návršia, na ktorom vystupuje na povrch pyroxenický andezit vo forme zriedkavých pravidelných päťbokých hranolov, vyčnievajúcich zo sutiny do výšky od 1 - 6 m, a maximálnou šírkou 110 cm s dĺžkou asi 40 m.

Štangarígel nie je len vzácny, prírodným výtvorom, ale na jednom z jeho stĺpov je priam unikátna takpovediac slovenská verzia starokeltského písma, aká sa ešte nikde inde neobjavila.

Keltský epigraf znie: ASTAIBOV DOM TU OO HAVUBO. Štangarígel spomína i Andrej Kmeť, ktorý ho nazval Krupinské bralce.

Vzdialenosť od Krupiny: 7,5 km

Kde sa nachádza: Z Krupiny sa na Štangarígeľ dostaneme po zelenej turistickej značke, popri Krupinskej priehrade (Bebrava) a lazoch-Líška, Havran. Od Žibritova je na Štangarígeľ 2 km po zelenej značke.

190 (36K)

ubytovaniekrupina.sk