Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zaujímavosti

Projekt „Špaňodolinské granty“
zdroj: http://www.spaniadolina.sk
pridané:
17.8.2017

Špania Dolina má mnoho zaujímavostí vyplývajúcich z hlbokej histórie osídlenia a ťažby medenej rudy.

Jednou nich sú aj ručne kresané drevené vodné granty, ktoré boli osadené v miestach zdrojov vody využívanej na pitie aj umývanie. Obyvatelia ich dômyselne umiestňovali medzi domy tak, aby mohli vodou zásobovať domácnosti v najbližšom okolí.

Viac: http://www.spaniadolina.sk/projekt-spanodolinske-granty/

http://www.spaniadolina.sk