Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zaujímavosti

Superkontinenty jako tvůrci kyslíkaté atmosféry?
zdroj: www.osel.cz
pridané:
8.10.2008

V historii Země nejspíš několikrát vznikl superkontinent spojený prakticky ze všech tehdejších kontinentů. Většinou to bylo hodně dávno, suchozemský život pamatuje jenom ten nejmladší z nich, Pangeu.

Takové superkontinenty musely na tehdejší Zemi drasticky ovlivnit spoustu věcí. Podle Iana Campbella a Charlotte Allen z Australian National University kupodivu mohou i za vznik atmosféry bohaté na kyslík. Kyslík sice vytvářejí živé organismy, ale ve vzniku atmosféry bohaté na kyslík jsou přesto dosud bílá místa.

Autoři tvrdí, že při dramatickém vzniku superkontinentů jistě také vyrůstala superpohoří, která rychle erodovala a díky tomu se do moře dostalo množství živin. To mohlo vést k explozi populací fotosyntetických organismů a tím pádem k nárůstu množství kyslíku v atmosféře. Masová sedimentace v těchto obdobích mohla i rychleji překrývat organický uhlík a nerosty typu pyrit, které snadno oxidují a i tím přispět k rychlejší tvorbě kyslíkaté atmosféry.

Ne každý s nimi souhlasí, například proto, že takzvaná kyslíková katastrofa, drastické zvýšení obsahu kyslíku v atmosféře před cca 2, 3 miliardy let podle všeho se srážkami kontinentů nesouvisí.

202 (138K)

osel.cz