Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zaujímavosti

Občianske združenie Neandertal
zdroj: www.ganovce.sk
pridané:
15.10.2008

Občianske združenie (ďalej OZ) NEANDERTAL bolo založené dňa 09.05.2007 v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. a v znení neskorších predpisov O združovaní občanov. OZ NEANDERTAL bolo zaregistrované Ministerstvom vnútra SR dňa 06.07.2007 pod číslom W3/1-900/90-30290 a riadi sa schválenými Stanovami (viď Stanovy OZ). OZ je otvorené združenie pre každú fyzickú aj právnicku osobu ktorá prejaví ochotu spolupracovať a pomáhať pri dosiahnutí našich cieľov.

Názov a adresa OZ

Názov: Občianske združenie NEANDERTAL
Adresa: Nová 132, 058 01 Gánovce
IČO: 42078857
Tel.: 052/789 7621, 052/788 9091, 0907 937 221
Fax: 052/789 7623, 052/788 9092


E-mail:

* karol.piovarcsy@stonline.sk
* matol@stonline.sk
* pestraba@gmail.com
* obecganovce@sinet.sk


Správna rada OZ

* RNDr. Karol Piovarcsy, Gánovce – predseda Správnej rady
* Georgína Lišiaková, Gánovce – člen
* RNDr. Ľuboslav Maťo, PhD., Badín – člen
* RNDr. Peter Straka, PhD., Bratislava – člen
* Obec Gánovce (zastúpená starostom obce) – člen


Ďalší členovia OZ

* Ing. Peter Lišiak, Poprad Spolupracujúce organizácie
* Podtatranské múzeum v Poprade


Predmet a cieľ činnosti OZ

Hlavným predmetom činnosti OZ je chrániť a zveľadiť svetoznáme nálezisko pravekého človeka (Homo Neanderthalensis) na lokalite Hrádok v intraviláne obce Gánovce. Realizovať a a organizovať výskum a prieskum náleziska a využívať na náučné, prezentačné a návštevnícke účely. Podporiť rozvoj cestovného ruchu v obci a priľahlého regiónu a taktiež prispieť k ochrane a tvorbe životného prostredia.

205 (7K)

ganovce.sk