Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zaujímavosti

Reťazce kambrických kôrovcov
zdroj: www.osel.cz
pridané:
21.10.2008

Kambrium. Obdobie natoľko významné, že sme ho stanovili ako počiatok celej jednej éry v geologickej histórii Zeme – paleozoika (prvohôr). 54 miliónov rokov dlhá epocha kambria začína asi pred 542 miliónmi rokov pomerne rýchlym, asi 15 miliónov rokov trvajúcim rozmachom v rôznorodosti živočíšnej morskej fauny – kambrickou explóziou života.

Paleontológovia majú pri objavovaní bohatého skameneného záznamu z tohto významného vývojového obdobia o zábavu postarané. Jedno zo známych nálezísk kamrických fosílií je Chengjiang v provincii Yunnan, v juhozápadnej Číne. Vedci z Oxfordskej univerzity, britskej Univerzity v Leicestri a čínskej Yunnanskej univerzity tu však objavili niečo, čo považujú za dôkaz spoločného, koordinovaného správania sa živočíchov pravdepodobne počas migrácie. Jemne laminované ílovce ukrývali prehistorické, 525 miliónov rokov staré, krevetám podobné článkonožce (členovce), usporiadané do akýchsi reťazcov, ktoré v žiadnom prípade nemohli vzniknúť náhodne.

Doposiaľ sa vedcom podarilo nájsť 22 takýchto, kompletne, alebo len čiastočne zachovaných reťazcov, tvorených z dvoch až dvadsiatich jedincov. Živočíchy mali pancier (krunýř) a článkované telo. Hromadné zoskupovanie bolo nepochybne ich vrodenou vlastnosťou, no zjavne nemohlo ísť o formu párenia sa. Paleontológovia považujú za najpravdepodobnejšiu teóriu, že je to dôkaz stratégie pri čiastočnej migrácii, ktorá mohla slúžiť aj ako spoločná obrana pred nepriateľom, keď reťaz posplietaných jedincov pôsobí mohutnejším dojmom ako osamotený živočích. Science, 10. jún 2008, Collective Behavior in an Early Cambrian Arthropod Oxfordská univerzita. D. Gregorová

Obrázok: Kambrický, krevetám podobný kôrovec (korýš): D – jedinec, C – spôsob spájania sa do reťazca a jeho kompletná forma

207 (26K)

osel.cz