Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zaujímavosti

Vzestup dinosaurů po masových vymíráních
zdroj: www.osel.cz
pridané:
29.10.2008

Obrovitost mnohých dinosaurů vyvolává dojem, jako by tato impozantní zvířata byla od samého počátku předurčená k vládnutí pravěkému světu. Ve skutečnosti byla ale jejich cesta ke slávě velmi dlouhá a trnitá.

Nejen že jim po jejich vzniku trvalo dalších padesát milionů let, než se stali tvory dominujícími této planetě, ale vědci navíc odhalili, že se prakticky všechny jejich archetypy, od mohutných býložravců s dlouhými krky až po velké dvounohé dravce, vyvinuly dlouho předtím, než skupina postupně dosáhla té pozoruhodné druhové pestrosti, kterou můžeme obdivovat na stránkách barevných encyklopedií. Zřejmě tedy nevlastnili žádnou převratnou evoluční novinku, která by jim umožnila dobýt svět snadno a rychle, naopak, museli se dlouho spořádaně vyvíjet v ústraní a na svůj čas trpělivě čekat.

Jejich chvíle přišla poprvé před 225 miliony let, kdy masové vymírání zahubilo 35 procent všech tehdy existujících čeledí živočichů, včetně spousty zvířat, která do té doby dinosaurům zdatně konkurovala. Teprve jejich zmizení otevřelo dinosaurům nové obzory a ti situace rychle využili, přičemž obrovsky expandovali zejména jejich býložravé formy.

Obdobná situace se opakovala i před 200 miliony let, na rozhraní triasu a jury. Další ničivé vymírání tentokrát znamenalo zánik zhruba poloviny všech druhů zvířat a dalo zelenou rychlému vzniku mnoha forem obrněných a dravých dinosaurů.

211 (16K)

osel.cz