Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zaujímavosti

Príčiny vyhynutia dinosaurov
zdroj: www.referaty.sk
pridané:
6.3.2009

Dinosaury, tie obrovské tvory, obývali našu zem pred 65 miliónmi rokov. Celých 150 miliónov rokov sa zdalo, že sú nezničiteľné. Jednotlivé skupiny odrezané oddeľujúcimi sa svetadielmi sa rýchle vyvíjali v rozličnom smere, takže ich viac ako kedykoľvek predtým. Ale už o 10 miliónov rokov neskôr všetky dinosaury vyhynuli. Zanikli nielen všetky ďalšie suchozemské zvieratá, ale aj morské krokodíly, pterosaury, plesiosaury a veľa druhov morských bezstavovcov. Vedci ešte stále nie sú zajedno v tom, prečo a ako vyhynuli približne pred 65 mil. rokov celé skupiny zvierat.

SAMOZNIČENIE

Medzi najmenej presvedčivé vysvetlenia zániku dinosaurov patria tie, ktoré prisudzujú vinu samým dinosaurom. Podľa jednej takejto hypotézy rozpínavé mäsožravce požrali všetky bylinožravce a potom zahynuli od hladu. Podľa inej predstavy dinosaury zdegenerovali do grotesknej, nefunkčnej podoby. Možno sa však stretnúť aj s názorom, že v dôsledku hormonálnych porúch, ktoré spôsobilo skazené, plynmi a kyselinami otrávené prostredie, sa nebezpečne stenčila škrupina ich vajec, čo spôsobilo zmenšovanie mozgu a následné úplné ohlúpnutie jedinca.

NEPRIATEĽSKÉ ČINITELE

Druhá skupina hypotéz vychádza z predstavy, že dinosaury vyhubila biologická vojna. Čo ak nové druhy rastlín obsahovali životu nebezpečné jedy? Je to však málo reálne, lebo tieto rastliny sa vyvíjali súbežne s dinosaurami. Podľa inej teórie príčinou zániku dinosaurov bol vírus, ktorý spôsobil celosvetovú pandémiu čiže celosvetovú epidémiu. Nieje však pravdepodobné, že by jeden mikroorganizmus bol mohol zničiť skupinu toľkých odlišných dinosaurov. Je tu aj možnosť, že malé, čoraz hojnejšie cicavce zožrali všetky dinosaurie vajcia. Je však známe, že varany požierajú vajcia krokodílov, pričom neohrozujú ich prežitie ani jedna z týchto hypotéz neznie vierohodne.

GLOBÁLNA ZMENA

Dinosaury a mnohé iné zvieratá mohli vyhynúť v dôsledku nepriaznivých zmien, ktoré pôsobili na svetadiely, moria a pobrežie. Takéto zmeny, vyvolané kontinentálnym driftom, horotvornými procesmi a zmenami výšky morskej hladiny, sa prejavili práve vo vrcholnej kriede. Ako postupne mizli plytké moria, mnohé morské živočíchy prišli o svoje životné prostredie. Čím ďalej od rovníka, tým bolo podnebie chladnejšie a zvýraznili aj rozdiely v ročných obdobiach; vznikli nové druhy otužilejších a tvrdších rastlín.

referaty.sk