Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zaujímavosti

Banícke múzeum v Rožňave
zdroj: www.roznava.sk
pridané:
16.3.2009

Banícke múzeum v Rožňave plní funkciu okresného vlastivedného múzea so špecializáciou na baníctvo a hutníctvo Gemera. V súčasnosti disponuje šiestimi samostatnými prezentačnými jednotkami - stálymi expozíciami:

Expozícia baníctva a hutníctva Gemera je umiestnená na Šafárikovej ulici 41 v pôvodnej účelovej budove z roku 1905. Dokumentuje vývoj baníctva od počiatkov až po súčasnosť.

Otvorené celoročne len v pracovných dňoch Po – Pi: 8.00 - 12.00, 13.00 - 16.00
Vstupné: dospelí: 30 Sk, deti a študenti: 15 Sk

Samostatnú časť expozície tvoria banské pracoviská vybudované v pivničných priestoroch Františkinho útulku na Šafárikovej ulici 43.

Otvorené celoročne len v pracovných dňoch Po – Pi: 8.00 - 12.00, 13.00 - 16.00
Vstupné: dospelí: 30 Sk, deti a študenti: 15 Sk

V tom istom objekte (na Šafárikovej ulici 43 ) je umiestnená Expozícia prírody Slovenského krasu a priľahlých oblastí so zameraním na dokumentáciu živej a neživej prírody.

Otvorené celoročne len v pracovných dňoch Po – Pi: 8.00 - 12.00, 13.00 - 16.00
Vstupné: dospelí: 30 Sk, deti a študenti: 15 Sk

Bývalá manufaktúra na výrobu kože, tzv. Markova továreň na Šafárikovej ulici č. 31 bola postavená v roku 1782. Priečelie dvojpodlažnej klasicistickej budovy nad oknami jej prízemia zdobia zaujímavé reliéfy znázorňujúce pracovné postupy pri spracovaní kože (skladanie surových koží, spracovanie a rezanie koží a alegória garbiarstva). V budove dnes sídli riaditeľstvo a Historická expozícia Baníckeho múzea.

Otvorené celoročne len v pracovných dňoch Po – Pi: 8.00 - 12.00, 13.00 - 16.00
Historická expozícia – prezentačný múzejný depozitár
Dospelí: 20 Sk, deti, študenti: 10 Sk

Expozícia výtvarného umenia na Námestí baníkov 25 dáva priestor krátkodobým tematickým výstavám. Vstupné: dospelí: 20 Sk | deti, študenti: 10 Sk

KONTAKT:
Banícke múzeum, Šafárikova 31, 048 01 Rožňava
tel.: +421-58-734 37 10, tel./fax: +421-58-788 11 22
e-mail: banmuz@stonline.sk

roznava.sk