Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zaujímavosti

Program akcií Baníckeho bratstva "Herrengrund" v roku 2009
zdroj: www.herrengrund.sk
pridané:
27.5.2009

Program akcií Baníckeho bratstva "Herrengrund" v roku 2009

1.1.2009 - Nový rok, slávnostná sv. omša
7.2.2009 - Hromnice, Valné zhromaždenie
12.4.2009 - Veľkonočná nedeľa, slávnostná sv. omša
25.4.2009 - III. výročie otvorenia Náučného baníckeho chodníka Sobota o 10. hod. privítanie hostí na Placi pred Klopačkou.
23.5.2009 - 45.výročie obnovenia ťažby medi na Španej Doline
Máj 2009 - Vyčistenie Cisárskej štôlne
6. 6.2009 - Návšteva Rudolfova
19-21.6.2009 - Jihlava - stretnutia baníckych spolkov ČR
Jún 2009 - Zriadenie sprievodcovskej činnosti
12.7.2009 - Stretnutie rodákov na Pieskoch
9.8. 2009 - Banícka hostina, slávnostná sv. omša. V sobotu zábava na Placi,o 20,30h FAKLCÚG. Otvorenie depozitára.
30.9.2009 - Salamander-Banská Štiavnica.
30.9.2009 - II. stretnutie baníckych spolkov Slovenska-Handlová.
22.11.2009 - Sv. Kliment, slávnostná sv. omša, posedenie v Klopačke.
25.12.2009 - Narodenie Pána, slávnostná sv. omša

erb

herrengrund.sk