Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zaujímavosti

Rover Spirit skúma marťanskú „Tróju“
zdroj: www.nasa.gov/rovers
pridané:
30.6.2009

V apríli vstúpil marťanský rover Spirit do oblasti pozostávajúcej z troch alebo viacerých vrstiev zeminy s odlišnými pastelovými farbami, ktoré boli ukryté pod tmavšou vrstvou prachu na povrchu. Miesto nazvali vedci "Troy" (Trója). Rotujúce kolesá Spiritu vykopali zaujímavú „sondu“ sami, tým že zapadli do piesku a snažili sa z neho vyhrabať, zatiaľ čo riadiaci tím projektu hľadal únikovú cestu a manévrovaním chcel dostať vozidielko z nepríjemnej situácie. Vyslobodiť sa ho ale doteraz nepodarilo.

Snímky hornín, ktoré urobil Spirit na mieste, kde zapadol sa ale paradoxne zaradia medzi najlepšie, ktoré urobil na svojej takmer päťročnej ceste. Keďže sa predbežne pozemská „posádka“ roveru vzdala pokusov o jeho vyslobodenie, padlo rozhodnutie urobiť z núdze cnosť a čo najpodrobnejšie preskúmať miesto, kde vozidlo zastalo. Miesto zvané „Trója“ je približne 3,2 kilometra vzdialené od bodu, kde Spirit pristál v januári roku 2004.

Príležitosť, ktorá sa takto naskytla využili páni z projektu vynikajúco. Podľa tvrdenia Ray Arvidsona z Washington University sú schopní študovať každú z vrstiev, ktoré Spirit svojimi kolesami odkryl.

Točiace sa koleso roveru odkrylo sfarbené piesčité materiály a miniatúrne „útesy“ spevneného piesku. Miestami sa rozrušený materiál zosýpal dole – nádeje na to, že sa stroj dokáže ešte z miesta pohnúť tak opäť klesajú, aj keď na hranách poškodeného terénu je súdržnosť horniny väčšia.

Spirit skúmal odkrytú horninu na viacero spôsobov, robotickým ramenom vrstvu žltého, bieleho a tmavočerveného piesku v „Tróji“. Odkryté vrstvy vynikajúco odfotografoval panoramatickou kamerou.

„Vrstvy obsahujú čadičový piesok, na sulfáty bohaté piesky a miesta s obsahom kremeňa, je možné dokonca, že boli vytriedené vetrom a stmeľované pomocou pôsobenia vody. Sme stále v štádiu viacerých pracovných hypotéz,“ povedal Arvidson. „Dokonca tu môže byť doklad o oveľa mladšom pôsobení poveternostných vplyvov na horninu ako v oblasti Home Plate.“

Členom tímu z NASA v Johnson Space Center v Houstone počiatočné hodnoty analýzy naznačujú, že železo je väčšinou prítomné v oxidovanej podobe síranu železitého a že niektoré rozdiely v zafarbení horniny na „Tróji“ zistené panoramatickou kamerou môžu pochádzať z rozdielov v hydratácii síranov železa.

V priebehu nasledujúcich týždňov tím plánuje, že Spirit podrobí ďalšej analýze pôdy z rôznych hĺbok. Tento výskum však závisí od času a energie, ktorou bude stroj disponovať. V apríli a máji našťastie vetry výrazne očistili solárne panely roveru. Spirit by teda mal mať k dispozícii dostatok energie. Je teda naozaj šťastím, že uviazol na mieste, ktoré je z vedeckého hľadiska také zaujímavé.

V tíme Rover vyvinuli zmes zeminy na účely testovania, ktorá má vlastnosti podobné tým z pôdy ktorú odhalil Spirit v „Tróji“. Táto pôda je zmesou kremeňa, hliny a piesku a vedci sa pokúsia ešte raz preskúmať jej vlastnosti aby zvážili možnosť vyslobodenia roveru z pasce. Je teda ešte možné, že bude môcť v ceste pokračovať, hoci problémy s prednými kolesami má už Spirit tretí rok. Pozemné testovanie môže prinajmenšom pomôcť vyhnúť sa chybám a preskúšať všetky kroky vozidla v pozemských podmienkach. Voľný preklad podľa http://marsrovers.jpl.nasa.gov a http://www.nasa.gov/rovers.

Obrázok: Stopy kolies Spiritu s odkrytou horninou

spirit

nasa.gov/rovers