Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zaujímavosti

Amonity
zdroj: http://mineraly.wordpress.com
pridané:
21.7.2009

Amonity sú vymretou skupinou výhradne morských hlavonožcov (cephalopoda). Skupina bola druhovo veľmi bohatá, známych je vyše 1500 rodov, existovalo asi 30–40 000 druhov. Amonity zastupujú od svojho prvého výskytu v devone do ich vymretia na konci kriedy (hranica K-T) veľký počet typických fosílií, časové ohraničenie morských sedimentov sa sčasti uskutočňuje výhradne na základe amonitov.

Majú preto veľký význam pre geológiu a paleontológiu.

Ulita všetkých amonitov je rozdelená na dve časti, obytnú komoru a vztlakovú komôrku. Komory boli u živých zvierat naplnené plynom. K regulácii plynu slúžil sifón, ktorý však neprebiehal ako u nautiloidov stredom deliacich stien, ale po vonkajšej hrane. Napúšťaním, príp. vypúšťaním plynu do priehradiek mohol amonit vo vode stúpať a klesať.

amonit
Odtlačok amonita. Foto: rs

mineraly.wordpress.com