Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zaujímavosti

Moqui
zdroj: www.mineraly.wordpress.com
pridané:
8.10.2009

Zloženie: železo, mangán, titán a paládium
Trieda: Oxidy
Stupeň tvrdosti: 7,4
Farba: hnedá

V prípade moqui - šamanských kameňov ide o konkréciu, ktorá vznikala priebežne pred 25 miliónmi rokov vylúčením minerálov(precipitát) z podzemnej vody pomocou ešte staršieho pieskovca „Navajo“ (neobyčajná červená skala na juhu Utahu). Nazývaná aj hematitová konkrécia.

Výskyt

Oolitická železná ruda: stredná jura (hnedá jura) Nemecko, Francúzsko, Anglicko a USA
Moqui šamanské kamene: Utah/USA

Vznik moqui - šamanských kameňov

Moqui šamanské kamene vznikajú sedimentáciou v plochých moriach. Pritom železo rozpustené vo vode padá počas usadzovania častíc ílu a piesku na dne mora ako oxid. V pokojných vodách sa oxid železa rovnomerne rozdeľuje a vytvára železnú rudu alebo ílovú železnú rudu. Moqui šamanské kamene však vznikajú iba pri silnom pohybe vody, ako napríklad v nánosových zónach. V tomto turbulentnom okolí sa početné čiastočky piesku a dispergované častice neusádzajú na morskom dne.

Oxid železa sa ukladá za týchto okolností miskovito okolo čiastočiek, až sú príliš ťažké a klesajú a usádzajú sa na dne mora. Vzniknutý sediment, pieskovec s uloženými guľôčkami oxidu železa, sa označuje ako oolitické železo. Toto oolitické železo sa nachádza na ostrove Amrum v Nemecku, kde ho poznajú ako limonitové guľôčky.V miestach väčších vírov a vírenia vody v prúdoch sa v zriedkavých prípadoch vytvára vracajúci sa vír piesku, ktorý časom vedie k tvorbe väčšej a stabilnejšej škrupiny z oxidu železa. Týmto nezvyčajným spôsobom vytvára príroda duté guľôčky z oxidu železa z pieskovou výplňou, jedinečné Moqui šamanské kamene.

Fascinácia moqui

Moqui šamanské kamene sú veľké ooidy železa s pieskom vyplnenou dutinou. Ako „mrmlanie moqui” boli nazvané podľa indiánov, na ktorých území v Utahu /USA/ boli nájdené. Kamene sú indiánom známe už po stáročia. Odpradávna nedávali indiánom iba mier, ale zaisťovali im aj prežitie na drsnom americkom západe. Často sa tieto kamene označujú a j ako „živé kamene“ a každá indiánska rodina má aj dnes ešte Moqui šamanské kamene, ktoré ju chránia pred všetkým zlým a pred zlými priateľmi. Okrem toho Moqui šamanské kamene ochraňujú pred ohňom, povodňami a zásahom blesku. Celú rodinu obdarúvajú väčšou úrodnosťou, šťastím a životnou energiou, pokiaľ veríme tradíciám indiánskej viery. Moqui preložené z indiánskeho jazyka znamená „verný miláčik“.

287 (55K)
Moqui

mineraly.wordpress.com