Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zaujímavosti

www.mineralyahorninykvetnicepripoprade.blogspot.com
zdroj: www.mineralyahorninykvetnicepripoprade.blogspot.com
pridané:
8.11.2009

Minerály a horniny Kvetnice pri Poprade. Na internetových stránkach nadšeného amatérskeho mineralóga nájdeme veľa zaujímavostí o tejto známej a krásnej lokalite v blízkosti Popradu. Stránky sú pomerne nové, obsahujú však už teraz rozsiahlu galériu kvetnických achátov a iných minerálov. Nechýba opis lokality, história a veľa iného zaujímavého čítania.

Z úvodu k internetovým stránkam Minerály a horniny Kvetnice pri Poprade citujeme:

Minerály a horniny Kvetnice pri Poprade

Mojím cieľom je na týchto stránkach s čistým svedomím, čestne, čo najzodpovednejšie a najlepšie informovať o dejinách a súčastnosti Kvetnice. Budem sa podrobne zaoberať vznikom hornín, činnosťou pračloveka blízkeho okolia. Pokúsim sa popísať lokalitu Popradského hradu na kopci Zamčisko, zverejním polohu banských diel na Striebornom kopci, pod Zamčiskom a kopcom Krížova.

Oboznámim čitateľov stránok, kto prišiel ako prvý na myšlienku založenia osady pod Zamčiskom a kto dal osade názov Kvetnica. Ďalej zdokumentujem vývoj a výstavbu Kvetnice pomocou starých fotografií. Budem sa zaoberať založením nemocnice na liečbu respiračných chorôb. Postupne sa budem snažiť o vytvorenie herbára z Kvetnice.

Ďalej cieľom týchto stránok bude propagovať turistický význam Kvetnice, napomáhať turistickému klubu v obnove , výstavbe a udržiavaní turistických trás. Urobím rozsiahly prieskum hornín a svoje výsledky zverejním po porade s geológom na týchto stránkach v snahe zachovať nájdené vzorky pre ďalšie generácie.

Na tvorbe týchto stránok budem spolupracovať s týmito organizáciami:

- Mestské lesy s.r.o. Poprad,
- M - lom s.r.o. Kvetnica,
- Veľký lom Eurovia s.r.o. Kvetnica,
- Základnou školou Jarná v Poprade, osobnosťami vedeckej obce, ako aj s umeleckými inštitúciami v meste Poprad.


Túto prácu budem vykonávať v úplnej skromnosti pre verejne blaho spoluobčanov, bez finančného prospechu, a bez prijímania akéhokoľvek verejného, alebo osobného ocenenia. Verím, že tvorbou týchto stránok prispejem k rozširovaniu lásky k živej a neživej prírode a k čarovne krásnej Kvetnici pri Poprade.

Tieto stránky sú zdarma a ich obsah sa môže rozširovať, sťahovať, propagovať a využívať pre vzdelanie, vedu a kultúru ako aj pre rôzne inštitúcie na Slovensku a vo svete. Nesmie sa tieto stránky využívať a sťahovať na komerčné ciele. Vaše postrehy, informácie, fotografie, námety, ako aj upozornenia v prospech dobra sa môžu zverejniť prostredníctvom odkazovacej služby.

Dôležité upozornenie : Články sa najlepšie čítajú od najstaršieho po nove uverejnenie - takýto majú aj sled jednotlivé časti.

Ďakujem Vám moji čitatelia za pozornosť a prajem Vám príjemný duševný zážitok na mojich stránkach - Minerály a horniny Kvetnice pri Poprade. S úctou Váš autor.

Viac na: www.mineralyahorninykvetnicepripoprade.blogspot.com

295 (182K)
Minerály a horniny Kvetnice pri Poprade

mineralyahorninykvetnicepripoprade.blogspot.com